Contractmonitor |
close
Share with your friends

Contractmonitor

Contractmonitor

Grip op al uw zorgcontracten

Grip op al uw zorgcontracten

Sinds de veranderingen in het zorgstelsel in 2015 is het aantal contracten tussen zorgverleners en gemeenten sterk toegenomen. Daarnaast ontstaat er een steeds grotere diversiteit tussen de contracten en budgetplafonds. Het wordt dan ook steeds moeilijker om overzicht te houden, met als grootste risico dat geleverde zorg niet wordt vergoed. Contractmonitor geeft zorgaanbieders meer grip op hun contracten.

Contractmonitor is een online omgeving waarin alle zorgcontracten overzichtelijk worden opgeslagen. Hier kunt u ze analyseren en rapportages opvragen die u inzicht geven in de kenmerken ervan. Ook worden de financiële afspraken gekoppeld aan de productiegegevens.

Via dashboards heeft u op totaalniveau inzicht in de omzet die is gerealiseerd, de resterende budgetruimte en de verwachte uitnutting aan het einde van het jaar. U kunt omzetrisico’s beter beheersen en vroegtijdig actie ondernemen op het moment dat onder- of overuitnutting van een budget dreigt.

Deze oplossing maakt het voor u ook makkelijker om verantwoordelijkheden toe te kennen per contract, contractsoort en contractpartij. Medewerkers krijgen alleen toegang tot de contracten die betrekking hebben op hun werkzaamheden. Gepersonaliseerde taken en alerts helpen om contractuele afspraken rondom facturatie en verantwoording op tijd na te komen.

Hoe kan uw organisatie profiteren van Contractmonitor?

  • Verkrijg snel en gemakkelijk inzicht in uw zorgcontracten
  • Blijf altijd op de hoogte van de uitnutting van budgetten
  • Geef alleen bevoegden toegang tot relevante contracten
  • Krijg geleverde zorg vergoed
     

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig