Boardevaluaties | KPMG | NL

Boardevaluaties

Boardevaluaties

Een goede zelfevaluatie geeft inzicht in de mogelijkheden om te komen tot een verbetering van het bestuur en het intern toezicht.

Een goede zelfevaluatie leidt tot verbeteringen van bestuur en intern toezicht.

Overal waar mensen in groepen werken, ontstaat op een gegeven moment een specifieke groepscultuur. Door een groepscultuur ontstaat er verbondenheid tussen de leden. De keerzijde is dat er ‘groupthink’ kan ontstaan. Dit gaat vaak geleidelijk en ongemerkt. Het risico van ‘groupthink’ is dat onderwerpen niet (meer) vanuit diverse invalshoeken worden bekeken. Dit kan resulteren in ontoereikend bestuur of toezicht met alle risico’s van dien.

U kunt als individuele bestuurder of commissaris uw taak op een professionele wijze vervullen, maar u vervult uw taken niet alleen. U bent onderdeel van een team. Hoe weet u of u met uw collega’s als team goed functioneert? Hoe kijkt een buitenstaander naar het functioneren van uw team? Wat gaat goed en wat kan beter?

Met deze vraagstukken kunnen de adviseurs van KPMG u helpen. Op het gebied van governance-vraagstukken en boardevaluaties heeft KPMG ruime expertise in huis. Door interviews, observaties tijdens meetings en de notulen van uw vergaderingen maken wij een analyse van het functioneren van uw team. Wij adviseren u over mogelijke verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van besluitvorming, feedback geven en ontvangen en de juiste verstandhouding met de Raad van Bestuur. Tevens kunnen wij u bijstaan bij de implementatie daarvan. Download onze brochure voor een overzicht van onze dienstverlening. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Zelfevaluaties vaak gemiste kans

Toezicht houden is een echte professie geworden.

 
Lees meer

Contact

RAAD over governance

Nieuws, inspiratie, ervaringen en events voor commissarissen, bestuurders en toezichthouders

 
Lees meer

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan.

 
Lees meer

Vacature RvC: Lef gevraagd

De herziene Governance Code besteedt meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord bestuur. Dat vraagt om een ander type commissaris.

 
Lees meer