Sustainability assurance & reporting |
close
Share with your friends

Sustainability assurance & reporting

Sustainability assurance & reporting

Een betrouwbare verantwoording over duurzaamheidsprestaties.

Een betrouwbare verantwoording over duurzaamheidsprestaties.

Er is steeds meer aandacht vanuit de maatschappij voor duurzaamheid. Van organisaties wordt verwacht dat ze in toenemende mate verantwoording afleggen over hun duurzaamheidsprestaties aan klanten, investeerders, NGO’s en andere belanghebbenden. Er wordt gevraagd om steeds breder te rapporteren, over meer verschillende indicatoren, over alle landen waar een organisatie actief is en over de impact op de supply chain. Dit vraagt om betrouwbare informatie die inzichtelijk maakt of duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd en die voldoet aan externe richtlijnen (GRI G4, IIRC, CDP).

Voor veel organisaties is het rapporteren over duurzaamheidsprestaties een uitdaging. Het is niet eenvoudig om te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn en hoe er over deze onderwerpen gerapporteerd moet worden. Daarnaast verwachten stakeholders steeds meer zekerheid over de gepubliceerde informatie. 

Gebalanceerde weergave van duurzaamheidsprestaties 
KPMG Sustainability helpt bij de rapportage over duurzaamheidsprestaties en biedt zekerheid bij de gepubliceerde informatie. Om deze zekerheid te waarborgen wordt een assurance verklaring afgegeven. Voorafgaand aan deze verklaring maken wij met de organisatie een intensief traject door waarbij we de organisatie helpen om het verslag te structureren, te zorgen dat de belangrijkste (materiële) onderwerpen aan bod komen en het verslag een gebalanceerde weergave te laten zijn van de duurzaamheidsprestaties. We volgen daarvoor een wereldwijd gestandaardiseerde methode, waarbij we nadrukkelijk kijken vanuit het perspectief van de externe, geïnformeerde lezer.

Naast het afgeven van een verklaring doen we aanbevelingen voor de toekomst -op basis van de eigen bevindingen en de ontwikkelingen die wij in de markt zien- omdat het uiteindelijk gaat om verbetering van de prestaties, niet alleen om de rapportage. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact