Sustainability |
close
Share with your friends

Sustainability

Sustainability

KPMG Sustainability begeleidt organisaties die met innovatieve benaderingen kansen voor duurzaamheid willen pakken.

KPMG Sustainability begeleidt organisaties met innovatieve benaderingen voor duurzaamheid.

Organisaties worden geconfronteerd met de impact van megaforces; mondiale trends die iedereen raken, zoals de toenemende wereldbevolking, schaarste van grondstoffen en water, ontbossing en klimaatverandering.

Deze megaforces en de toenemende maatschappelijke aandacht hiervoor hebben vergaande consequenties voor organisaties. Bijvoorbeeld door toenemende grondstofprijzen en hogere eisen van stakeholders ten aanzien van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Actief sturen op het realiseren van kansen en het managen van risico’s als gevolg van deze megaforces vergroot de marktwaarde van bedrijven, leidt tot kostenbesparingen en innovatie en voorkomt reputatieschade zowel op de korte als lange termijn.

KPMG Sustainability helpt bij risicoanalyses, strategie en implementatie, duurzame supply chains, circulaire economie, impactanalyses (gebruik natuurlijke hulpbronnen, arbeidsomstandigheden, emissies), verminderen negatieve impact op milieu en maatschappij, verantwoording en rapportage over duurzame prestaties en CSR Assurance.

In onze dienstverlening staat het creëren van zowel economische en maatschappelijke waarde centraal. Het denken in termen van ‘True Value’ van een bedrijf is de toekomst en vraagt om een robuuste analyse, strategie en implementatie daarvan. De impact van een organisatie gaat verder dan de eigen poort. Er liggen grote uitdagingen in de supply chain. Bijvoorbeeld bij de productie van agrarische grondstoffen (sustainable soft commodities).

  • Strategie & Implementatie
  • True Value
  • Assurance & Reporting
  • Sustainable soft commodities

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig