Data Management |

Data Management

Data Management

Door data in context te plaatsen wordt informatie gecreëerd en is daarmee de basis van een data gedreven organisatie.

Goed data management is de basis van een data gedreven organisatie.

Data zijn representaties van feiten. Door data in context te plaatsen wordt informatie gecreëerd en is daarmee de basis van een data gedreven organisatie. De afwezigheid van goed datamanagement betekent vaak dat management- en sturingsinformatie niet effectief zijn. Dit kan een organisatie op den duur verlammen, zodat zij niet meer goed functioneert.

Belangrijke besluiten worden te laat genomen doordat managementinformatie niet meer wordt vertrouwd. Verder gaat de afhandeling van bedrijfsprocessen op afdelingsniveau steeds meer tijd en inzet vergen, doordat de werkzaamheden van divisies niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Daarnaast dwingt wet- en regelgeving ook tot het gestructureerd inrichten van datamanagement. Wetgeving in de financiële sector zoals Basel en Solvency vereist dat een mechanisme voor datakwaliteit en herleidbaarheid van in rapportages gebruikte informatie geborgd is binnen de organisatie.

Er is dus een dwingende bedrijfsmatige reden om datamanagement een zelfstandige en professionele plaats binnen organisaties te geven. 

KPMG helpt organisaties bij de strategie en implementatie van data management trajecten met als specialisatie:

Lees hieronder meer over de KPMG data management oplossingen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig