IT Assessment |

IT Assessment

IT Assessment

Beoordeling van uw IT systemen

Beoordeling van uw IT systemen

Digitalisering, de 24-uurs economie en de wens time-to-market te versnellen. Allemaal ontwikkelingen die zowel uitdagingen als kansen bieden. Maar om deze uitdagingen en kansen te verzilveren is vaak een transformatie van de organisatie nodig. De IT-organisatie speelt hierbij een belangrijke rol maar is niet altijd voorbereid om snel te kunnen handelen op een verandering. Vroegtijdig naar de IT-organisatie kijken om te zien waar deze zo nodig veranderd moet worden is daarbij belangrijk.

Een IT-assessment biedt hiervoor een uitkomst. Het heeft als doelstelling de effectiviteit van uw IT-functie in kaart te brengen. Hierbij kan op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze naar strategie, cultuur en organisatie gekeken worden, maar bijvoorbeeld ook naar uw applicatielandschap en infrastructuur.

KPMG heeft een breed arsenaal aan tools, templates en benchmarks ter ondersteuning van het assessment ontwikkeld. Daarnaast zijn wij onafhankelijk, beschikken wij over gepassioneerde medewerkers en over gespecialiseerde technische kennis met ervaring in het doorlichten van IT-organisaties.

Om recht te doen aan de doelstellingen van ingezette digitaliseringtrajecten helpt een IT-assessment.
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact