IT Strategie & Transformatie |

IT Strategie & Transformatie

IT Strategie & Transformatie

Begeleiden van IT-strategievraagstukken vanuit een breed perspectief met de business doelstellingen en strategie als basis.

Begeleiden van IT-strategievraagstukken vanuit een breed perspectief.

Met verregaande digitalisering en technologie als aanjager voor fundamentele veranderingen komen traditionele business modellen steeds verder onder druk te staan. Om succesvol te blijven moeten organisaties in staat zijn om met hun omgeving mee te veranderen en bovendien blijven innoveren om producten en diensten te verbeteren. Veelal volstaat een evolutionaire benadering niet (meer) en is een revolutionaire aanpak noodzakelijk, met grote impact op visie, strategie en bedrijfsvoering.

Een efficiënte en betrouwbare basis is hiervoor onmisbaar, maar ligt nog vaak ingesloten in complexe (legacy)systemen. Om snel in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving, blijkt voor veel organisaties harmonisatie en standaardisatie (“One Company”) alsmede applicatierationalisatie een noodzakelijke tussenstap.

KPMG ondersteunt bij het transformeren van uw (IT) organisatie. Onze iteratieve, kort cyclische aanpak geeft snel inzicht in de uitgangssituatie alsmede richting voor verbetermogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken zoals IT Operations, Financial Management van IT, Target Operating Modellen en Digitalisering. KPMG begeleidt IT-strategievraagstukken vanuit een breed perspectief met de business doelstellingen en strategie als basis. Hierbij onderkennen we de verschillen in snelheid van veranderen in de organisatie (bimodal IT, multi-speed IT) tussen bijvoorbeeld de backofficeomgeving en marketing & distributie.

Op deze manier helpen wij u om de schijnbare tegenstrijdige belangen van ‘innovatie vandaag’ versus ‘een platform voor morgen’ te combineren in een robuuste IT-strategie. Waardoor uw IT omgeving wendbaar is en kan anticiperen op businessveranderingen

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact