Software Quality Services |

Software Quality Services

Software Quality Services

Niet alleen aan het begin van de levenscyclus, maar ook tijdens de ontwikkeling- en beheerfase dient de kwaliteit van software bewaakt te worden.

Ook tijdens ontwikkeling- en beheerfase dient de kwaliteit van software bewaakt te worden.

Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw vervult IT een steeds grotere rol bij het ondersteunen van bedrijfsprocessen. Kwalitatief goede en 'high performing' software verbetert de uitvoering van bedrijfsprocessen en zorgt voor toegevoegde waarde. Dit IT succesverhaal kent echter ook een schaduwzijde. Niet zelden lopen de kosten van IT-projecten uit de hand, is er sprake van steeds verder oplopende beheerkosten en hebben organisaties te maken met allesbehalve foutloze software met dataverlies, ontevreden cliënten of zelfs imagoschade tot gevolg.

Dit onderstreept het belang van softwarekwaliteit. Niet alleen aan het begin van de levenscyclus, maar ook tijdens de ontwikkeling- en beheerfase dient de kwaliteit bewaakt te worden. Zo worden problemen voorkomen en kosten gereduceerd.

KPMG helpt de kwaliteit van de huidige software in kaart te brengen en geeft concreet advies voor verbetering waarmee onder meer de betrouwbaarheid en bruikbaarheid kunnen worden vergroot en de onderhoudskosten zijn te verlagen.

Middels een softwarekwaliteitsreview kan de kwaliteit van een softwareproduct op elk gewenst moment in de levenscyclus worden bepaald. De review omvat niet enkel de source code zelf maar kan ook een review van de database, de architectuur, de documentatie, de ontwikkelomgeving, gebruikte tooling en het ontwikkelproces omvatten. Onze adviseurs hebben ervaring met programmeertalen als C, C#, Java, PHP, Ruby, Delphi en SAP ABAP.

De bevindingen en aanbevelingen uit een softwarekwaliteitsreview helpen het management en softwareontwikkelaars tot onderbouwde vervolgstappen te komen die de kwaliteit van het product verder verhogen.

Wat we doen 
Behalve een review op kwaliteit kan KPMG ook helpen de kwaliteit van software te monitoren en te verbeteren tijdens het ontwikkelproces. Wij geven ondersteuning bij het bepalen van de teststrategie, het inrichten van de verschillende typen testen (variërend van geautomatiseerde unit testen tot handmatige user acceptatie testen) en het uitvoeren van testmanagement. Wij baseren ons hierbij in de regel op TMap Next, een risicogebaseerde aanpak voor het testen van software.

Naast functionele testen bieden wij ook ondersteuning bij het inrichten en opzetten van testen om niet-functionele vereisten te verifiëren. Zo kunnen performance problemen vroegtijdig opgespoord worden door vooraf load- of stresstesten uit te voeren.

Softwaremetrieken
Bij het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van software maar ook in de productiviteit van uw softwareontwikkelproces, spelen softwaremetrieken een belangrijke rol. Softwaremetrieken betreffen bijvoorbeeld het percentage gemeten code duplicatie in de sources, het aantal 'major issues' per week of het benodigde aantal uren voor realisatie van een functiepunt.

KPMG kan helpen de voor u belangrijkste metrieken te bepalen, te meten en te visualiseren. Ook analyseren en vergelijken wij de resultaten met eerdere resultaten (trendanalyse) of met uitkomsten van vergelijkbare software ontwikkeltrajecten (benchmarken). Op basis van deze uitkomsten kunnen wij voorspellingen doen over onder meer de te verwachten ontwikkel- of beheerkosten.

Waarom KPMG
Bij onderzoek naar softwarekwaliteit maken wij gebruik van het ISO 25010 raamwerk. Dit raamwerk adresseert bekende softwaregerelateerde problemen. Afhankelijk van de problematiek en wensen kan in het onderzoek de focus op één of meer aspecten liggen. Vaak geadresseerde kwaliteitsaspecten betreffen onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid.

Contact
Joost Koedijk, partner
(020) 656 8251

Atilla Ozum, senior manager
(020) 656 8556

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig