IT Stability & Performance |

IT Stability & Performance

IT Stability & Performance

KPMG ondersteunt organisaties met het maken van de juiste technologische keuzes om te komen tot een stabiele, goed presterende IT-omgeving.

Ondersteuning van organisaties om te komen tot een stabiele, goed presterende IT-omgeving.

Tien jaar geleden had niet iedereen de beschikking over een smartphone, waren er nog weinig streamingdiensten en hadden we nog niet de beschikking over contactloos betalen. Veel van deze technologieën zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Veranderingen die voor (grote) organisaties maar nauwelijks bij te benen zijn.

Bedrijven zonder een mobiele website, bedrijfsapps en mogelijkheden voor connectie van persoonlijke devices van medewerkers met het bedrijfsnetwerk, doen niet meer mee. Het op de keukentafel kunnen gebruiken van een laptop is niet meer voldoende. IT-capaciteit bij kunnen schakelen voor een marketingcampagne, real-time transactiesystemen gekoppeld met de hele wereld, wereldwijd uitrollen van nieuwe updates en overal en altijd de beschikking hebben over alle benodigde gegevens met de gewenste snelheid, dat is de nieuwe norm!

Deze verwachtingen zijn terug te brengen tot één kernbegrip, namelijk beschikbaarheid. Beschikbaarheid van informatie en IT-diensten is daarmee integraal onderdeel van de businessplannen, de IT-strategie, de technologie en de inbedding en realisatie daarvan binnen de IT-omgeving. Dat is waarin wij adviseren en organisaties ondersteunen.

Wat we doen 
KPMG ondersteunt organisaties in het maken van de juiste technologische keuzes, die moeten leiden tot een stabiele en goed presterende IT-omgeving. Wij brengen daarbij de verschillende disciplines bijeen: applicaties, infrastructuren en sourcing. Volledig afgestemd op de behoefte en de organisatie, maar ook op de sector en de omgeving.

 • Technology assessments 
  De aanleiding voor het uitvoeren van een technology assessment kan een recent incident in de IT-infrastructuur zijn, een voorbereiding op een transformatie of migratie, of de wens om de kwaliteit van de servicemanagement-dienstverlening te verbeteren. In een technology assessment analyseren wij de performance en stabiliteit van de IT-omgeving en identificeren wij zwakke plekken, risico’s en verbetermogelijkheden. We onderzoeken hierbij alle lagen van de IT-infrastructuur en gebruiken daarbij diepgaande technische expertise om de onderste steen boven te halen. 
  Met onze kennis op het gebied van applicaties, (out)sourcing en de verschillende lagen van de IT-infrastructuur kunnen wij een integraal beeld bieden van het verbeterpotentieel. Op basis van onze analyse adviseren we over het optimaliseren van de stabiliteit en de performance van de IT-omgeving.
 • Technologiestrategie 
  We ondersteunen organisaties bij het bepalen of herijken van de (infrastructuur) technologiestrategie, gebaseerd op principes zoals converged infrastructure, gedeelde IT of 'as a service'-dienstverlening. Als onafhankelijke adviseur ondersteunen we organisaties bij in het maken van de juiste keuzes voor technologieën en oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. We ondersteunen bij het uitvoeren van de technologietransformatie en -implementatie.
 • Datacenter & Sourcingstrategie 
  Datacenters vormen tegenwoordig het hart van de IT-infrastructuur, maar het inrichten en beheren hiervan is voor veel organisaties geen ‘core business’. Wij helpen bij het bepalen van de strategie voor de sourcing van datacenters en IT-infrastructuur, aan de hand van een aantal scenario’s. Op basis van de keuze voor één van deze scenario’s ondersteunen wij bij het verder vormgeven van de strategie. Vaak terugkerende onderwerpen zijn datacenterconsolidatie, virtualisatie, uitbesteding van IT-infrastructuur en het ontwikkelen van businesscases voor deze strategieën.

Waarom KPMG

 • KPMG ondersteunt u bij complexe technologievraagstukken, en brengt daarbij de verschillende disciplines als applicaties, infrastructuren en sourcing bijeen.
 • KPMG kan vanuit zijn onafhankelijke positie onderzoek uitvoeren naar IT-serviceproviders om de stabiliteit en performance van uw omgeving te analyseren.
 • Om de stabiliteit en performance van de IT-omgeving te verbeteren biedt KPMG ondersteuning bij de implementatie van verbeterplannen, waardoor het aantal major-incidenten kan worden gehalveerd.
 • KPMG focust op innovatie, en kan u daardoor ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen als cloud, converged infrastructure, devops en toepassing van geïntegreerde servicemanagement-tooling.

Contact
Ruben de Wolf, partner
06 2294 6438    

Richard Werners, manager
06 4602 2825   

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig