Strategie |

Strategie

Strategie

Van innovatie naar resultaat, een nieuw perspectief op het ontwerpen en implementeren van strategieën om succesvol te zijn in hedendaagse markten.

Van innovatie naar resultaat.

Als gevolg van convergerende sectoren staan industrieën op ramkoers en doen zich kansen en bedreigingen voor in de vorm van nieuwe markt(segment)en, proposities, technologieën, verkoopkanalen en samenwerkingsvormen. Wanneer ondernemingen uit verschillende industrieën elkaar voor het eerst raken en wanneer er disruptieve partijen toetreden, leidt dat tot complexe strategische keuzes en vaak tot een kortere levensduur van business modellen.

Hierdoor wordt het moeilijker om investeringsbudgetten te alloceren en het juiste rendement op activiteiten te realiseren. Dit vraagt om meer wendbaarheid en efficiency van uw onderneming en meer controle en zichtbaarheid op strategie en operatie. Consistentie en logica tussen business model, het operationele model en een bijpassend financieel zijn daarom cruciaal.

Wij zijn overtuigd dat markten grote kansen bevatten voor ondernemingen die de verandering omarmen en bereid zijn om hun huidige activiteiten, proposities, kanalen en technologieën opnieuw uit te vinden. KPMG Global Strategy Group ondersteunt organisaties bij definiëring van ambities en de vertaling naar innovatieve strategieën die zorgen voor wendbaarheid, klantgerichtheid en de efficiency om nog sterker te worden in dynamische marktomgevingen. Dat doen we door een verhoogd tempo van implementatie en het verlagen van risico’s voor besluiten en acties door constant inzicht te bieden in gevolgen van keuzes. Hierdoor realiseren onze cliënten daadwerkelijk waarde.

We noemen dit: ‘ Innovation to Results.’

KPMG’s wereldwijde netwerk van meer dan 1,000 strategie professionals geven gespecialiseerd advies, dragen ideeën aan en bieden sector en cross-sector expertise, zowel nationaal als internationaal. Tijdens onze opdrachten maken we gebruik van onze brede industrie kennis vanuit grootschalige transformatie trajecten, fusies en overnames, financiële en operationele herstructureringen, fiscale structurering en risk management.

KPMG helpt uw organisatie op de volgende strategische thema’s:

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact