Restructuring |

Restructuring

Restructuring

Advies over strategische, operationele en financiële aanpassingen bij financiële underperformance en acute liquiditeitsproblemen.

Advies over strategische, operationele en financiële aanpassingen bij financiële...

In het huidige economische klimaat kunnen ondernemingen gemakkelijk tegen ongewenste situaties aanlopen, variërend van financiële underperformance tot acute liquiditeitsproblemen. KPMG kan hun speelruimte helpen vergroten door advies over strategische, operationele en financiële aanpassingen. 

Financiële problemen vragen om een brede aanpak 
Ondernemingen met een wankele financiële positie kunnen het beste meteen tot actie overgaan. Aan het management de taak snel oplossingen te zoeken, waarbij het rekening moet houden met verschillende aandachtsgebieden en stakeholders. Verder waardeverlies moet het zien te voorkomen. Een focus op cash is belangrijk om liquiditeitsproblemen voor te zijn. En vergeet bijvoorbeeld ook niet het managen van de relatie met financiers, aandeelhouders en overige stakeholders in een stress-situatie. Stuk voor stuk nieuwe uitdagingen voor de meeste organisaties. 

Focus op strategische, operationele en financiële veranderingen 
KPMG Restructuring biedt een breed spectrum aan diensten voor bedrijven die zich bevinden in situaties variërend van underperformance tot stress en zelfs distress. We richten ons als consultant en uitvoerder op operationele en financiële herstructureringen, strategische en financiële analyses, lendor advisory, turnaround planning en implementatie, exit planning en implementatie en (crisis) cash management. Via een combinatie van strategische, operationele en financiële veranderingen identificeren we herstructureringmogelijkheden om kasstromen, resultaten en balansposities te kunnen helpen verbeteren. 

Integreren met het team van de cliënt 
KPMG Restructuring werkt vaak naast financiers, aandeelhouders, overige stakeholders en alle lagen van het management. We integreren met het team van de cliënt en bieden een brede expertise binnen het KPMG-netwerk, nationaal en internationaal. Onze doelstelling is om de prestaties van een business te helpen verbeteren en om de waarde van organisaties voor langere termijn te verbeteren.  

Contact
Klaas Groenendijk, partner
(020) 656 8327

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig