Internal control |

Internal control

Internal control

KPMG helpt organisaties de versnipperde beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen en te integreren, hierbij rekening houdend met soft controls.

KPMG helpt organisaties de versnipperde beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen...

Interne beheersing zorgt ervoor dat een organisatie haar doelstellingen op de meeste effectieve en veilige manier kan bereiken. Dit betekent dat interne beheersing gericht moet zijn op de risico’s die het realiseren van deze doelstellingen kunnen blokkeren. De laatste jaren lag de focus vooral op financial control en compliance, waar als gevolg van de toenemende regeldruk en druk van toezichthouders een enorme stijging van het aantal regels en procedures te constateren is.  

Desondanks lijkt het of incidenten blijven voorkomen en mogelijk zelfs toenemen. Belangrijk aspecten van interne beheersing, namelijk de cultuur en de juiste soft controls, zijn lange tijd onderbelicht gebleven. Het gaat enerzijds om effectieve regels en maatregelen, anderzijds om een cultuur die ondersteunend is aan de interne beheersing.  

Interne beheersing wordt vaak als het terrein van internal control (IC)-specialisten en de CFO gezien, maar feitelijk moet interne beheersing het primaire proces ondersteunen. Door de aandacht van interne beheersing ook te richten op strategische en operationele processen en interne beheersing integraal te benaderen met financiële processen en complianceprocessen, kunnen dubbele maatregelen worden geëlimineerd en kan de ‘cost of control’ aanzienlijk verbeterd worden.  

Via continuous monitoring, het gebruikmaken van automatisering en een zogeheten ‘closing the loop’-proces kan de verantwoordelijkheid worden teruggebracht naar de eerste lijn en heeft de IC-afdeling de tijd en de ruimte om zich te richten op de zaken die er echt toe doen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact