Enterprise Risk Management |

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management

Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop...

Risicomanagement en risicoanalyse winnen aan populariteit. Stakeholders verwachten van ondernemingen en instellingen dat zij op een gedegen wijze risico’s managen die het realiseren van doelstellingen beïnvloeden, zowel positief (kansen benutten) als negatief (voorkomen bedreigingen). De mate waarin organisaties hierin succesvol zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop risicomanagement deel uitmaakt van de normale dagelijkse bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Alleen dan is de organisatie in staat adequaat te anticiperen en snel te reageren op de dynamiek in de markt.  

Risico-inventarisatie 
Goed risicomanagement zorgt voor zicht op de belangrijkste risico’s voor uw organisatie. Of dit nu strategische, operationele, compliance of financiële risico’s zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je rondom de juiste risico’s een interne beheersing opzet die enerzijds als waarborg dient voor de betreffende risico’s, maar anderzijds medewerkers de ruimte laat om te blijven nadenken, waardoor ook adequaat kan worden gereageerd op risico’s die nog niet zijn geïdentificeerd, maar die mogelijk wel een grote impact kunnen hebben. 

Closing the loop 
Na de risico-inventarisatie en risicoanalyse en daaropvolgende verbeteracties en rapportages vindt risk monitoring plaats, eventueel via dashboards. Deze ‘visuals’ geven meerdere managementlagen tegelijk inzicht in de ontwikkelingen in de risicogebieden. De totstandkoming van deze dashboards vindt zo veel mogelijk geautomatiseerd plaats, direct uit de (ERP-)systemen. 

Zo vinden risico’s steeds makkelijker hun weg naar de agenda’s van de managementteams, directies en raden van bestuur. Maar ook de toezichthouders kijken geïnteresseerd mee naar deze ontwikkeling. Daarmee wordt de informatie over risico’s niet alleen meer gericht op het (recente) verleden en in detail geanalyseerd, maar ook gebruikt voor besluitvorming over zaken die in de nabije toekomst liggen. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact