Internal Audit, Risk & Compliance Services |

Internal Audit, Risk & Compliance Services

Internal Audit, Risk & Compliance Services

GRC verbetert duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en transparantie van de beheersprocessen. Maakt een echte koerswijziging mogelijk.

GRC verbetert duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en transparantie van de...

Organisaties moeten zich continu aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden om in te kunnen spelen op groeikansen. Strategische koersen worden onophoudelijk verlegd, maar als het interne beheersingsapparaat niet flexibel meebeweegt is een koerswijziging moeilijk realiseerbaar. Risico’s beïnvloeden hierbij in sterke mate het realiseren van doelstellingen. Niet alleen als een beperkende factor, maar vooral ook als een kans. Hoe meer risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering, hoe succesvoller een organisatie zal zijn.   

Het verleden heeft uitgewezen dat buitensporige risico’s organisaties ook nadelig kunnen beïnvloeden, en dit in extreme gevallen zelfs kan leiden tot faillissement. Bij bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders neemt hierdoor de behoefte aan zekerheid steeds meer toe. De internal auditfunctie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Hetzelfde geldt voor een adequate corporate governance structuur, effectief risicomanagement en passende internal controls.  

KPMG Internal Audit, Risk & Compliance Services begeleidt en adviseert organisaties over risico-vraagstukken in de breedste zin van het woord.

 • Enterprise Risk Management
  Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.
 • Internal audit
  Taken en verantwoordelijkheden van internal audit afdelingen zullen veranderen. De transformatie naar een strategische audit functie.
 • Internal control
  KPMG helpt organisaties de versnipperde beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen en te integreren, hierbij rekening houdend met soft controls.
 • Contract Compliance Services
  Het optimaliseren van contractuele relaties met derde partijen, gericht op het verhogen van de winstgevendheid.
 • Major Projects Advisory
  Het identificeren en mitigeren van risico’s bij publieke en private investeringsprojecten.
 • Soft Controls
  Het verhogen van kwaliteit van internal audit door soft controls te integreren en over cultuur te rapporteren.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact