cultuur |

Cultuur

Cultuur en corporate governance

Nieuw in de corporate governance code is de aandacht voor cultuur.

Nieuw in de corporate governance code is de aandacht voor cultuur.

Nieuw in de corporate governance code is de aandacht voor cultuur. Uitgangspunten zijn daarbij een missie en visie gericht op de toegevoegde waarde van een bedrijf op de lange termijn. De waarden hebben een belangrijke functie om de missie en visie te vertalen naar de gewenste cultuur. Dit roept voor organisaties een aantal vragen op:

  • Heeft de organisatie waarden die aansluiten bij de missie? 
  • Zijn de kernwaarden vertaald naar concrete gedragsnormen?
  • Is er goed zicht op de huidige cultuur?
  • Is er een open cultuur waar keuzes worden uitgedaagd en misstanden worden gemeld?

Waarden ontwikkelen

KPMG ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van waarden. Om te beginnen zijn waarden authentiek, ze geven aan wat ‘eigen’ is aan een organisatie. Daarnaast geven ze aan op welke manier de organisatie wenst om te gaan met stakeholders. Hoewel elk traject anders is, starten we in de regel met interviews, workshops en metingen om de bestaande cultuur, strategie en verwachtingen van stakeholders te bepalen. Op basis van deze input worden samen met de organisatie de waarden ontwikkeld. Deze waarden werken we vervolgens uit naar concrete gedragsnormen waarop medewerkers zich kunnen ontwikkelen, feedback kunnen vragen en uiteindelijk kunnen ontwikkelen.

Gedragscode opstellen

In samenhang met de waarden stellen wij gedragscodes op. Een goede gedragscode is tweeledig. Het is ten eerste een concrete vertaling van de missie, visie en kernwaarden naar gedragsnormen, bij voorkeur op een aantal belangrijke thema’s. Ten tweede dient de gedragscode als paraplu voor een aantal meer specifieke regelingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld de klokkenluidersregeling. Vanwege onze ruime ervaring met het opstellen van gedragscodes kunnen wij een organisatie een aantal opties van een effectieve code voorleggen. Nadat wij met de klant hebben bepaald welke thema’s relevant zijn, wat de hoofdboodschap is en wat de look & feel moet zijn, schrijven wij een aansprekend concept.

Cultuur in kaart brengen

KPMG heeft ruim 20 jaar ervaring met het in kaart brengen van cultuur binnen organisaties. De modellen die wij gebruiken zijn uitvoerig getest en de methodieken betrouwbaar. Door de uitgebreide expertise en brede deskundigheid van ons team kunnen wij ons een goed beeld vormen van alle relevante aspecten. Wij gaan verder dan het teruggeven van een plaatje van uw organisatie, wij adviseren over vervolgstappen.

Open cultuur stimuleren

De corporate governance code vraagt specifiek van het bestuur en de commissarissen om openheid en aanspreekbaarheid te bevorderen. Openheid en tegenspraak is om te beginnen binnen deze groep van groot belang voor goede besluitvorming. KPMG kan u inzicht bieden in de huidige groepsdynamiek en het besluitvormingsproces. Goed beschouwd is een open cultuur binnen de gehele organisatie gewenst om goede ideeën te bevorderen en slechte besluiten te voorkomen. Eén element dat de code daarbij expliciet benoemt is het inrichten van een regeling voor het melden van misstanden. Onze experts hebben ervaring met het opstellen en invoeren van effectieve meldregelingen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact