Governance |

Governance services

Governance services

Het opvolgen van de herziene corporate governance code is soms moeilijker dan het in eerste instantie lijkt.

Het opvolgen van de herziene code is soms moeilijker dan het in eerste instantie lijkt.

De wijze waarop ondernemingen bestuurd worden, krijgt steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht. In de vernieuwde Corporate Governance Code zien we deze ontwikkelingen vertaald naar concrete aanbevelingen op het gebied van cultuur, Internal Audit en langetermijnwaardecreatie. 

Het opvolgen van deze aanbevelingen is soms moeilijker dan het in eerste instantie lijkt. Hoe maak je als onderneming duidelijk en meetbaar wat je impact is op milieu, sociale omgeving, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping? Hoe gaan de Raad van Commissarissen, de interne auditdienst en de externe accountant hierop toezien?

De specialisten van Corporate Governance Services denken graag met u mee. Met onze expertise op het gebied van governance, cultuur, compliance, IAD, regulatory en sustainability kunnen wij u op een praktische en pragmatische wijze helpen bij implementeren van de nieuwe governance-verwachtingen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact