Forensic Services |

Forensic Services

Forensic Services

Inzicht in de relevante feiten en omstandigheden zodat u weer in controle bent.

Inzicht in de relevante feiten en omstandigheden zodat u weer in controle bent.

"Het gevoel dat ik had toen ik me realiseerde dat de collega waar ik al jaren mee samenwerk mij bedroog,
vergeet ik nooit meer!" (anonieme cliënt)

 

Dit horen wij met regelmaat van bedrijven die getroffen zijn door fraude of compliance gerelateerde incidenten. In een dergelijke situatie wilt u inzicht in de relevante feiten en omstandigheden zodat u weer in controle bent.

Wij ondersteunen u op de volgende onderwerpen:

 • Fraude
  Grote schandalen of kleine fraudes? KPMG Forensic assisteert bij de juiste vervolgstappen.

 • Wangedrag
  Onderzoek naar ongewenst gedrag, integriteitsschending en andere incidenten.

 • Disputen
  Adviezen die u assisteren bij het succesvol oplossen van geschillen.

 • Compliance
  In kaart brengen van risico's, preventiemaatregelen en ondersteuning bij incidenten.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig