IT Governance, Risk and Compliance | KPMG | NL

IT Governance, Risk and Compliance

IT Governance, Risk and Compliance

Het creëren van de juiste balans tussen IT-performance, -risico’s en kosten die worden gemaakt door de IT executive.

Het creëren van balans voor de IT executive tussen IT-performance, -risico's en kosten.

Bedrijven zijn in hoge mate afhankelijk van de continuïteit van de IT-ondersteuning. Het is aan de IT executive om de business te beschermen tegen verstoringen door de risico’s te managen en de impact van verstoringen te minimaliseren.

KPMG helpt zijn klanten met het vinden van de juiste balans tussen performance, risico’s en kosten. Wij ondersteunen onze klanten bij het managen en reduceren van de risico’s verbonden aan de inzet van IT en de uitvoering van projecten, en verhogen de effectiviteit van de organisatie.

Typische uitdagingen die hierbij passen zijn:

  • Hoe gaan we om met de bedreiging van cyber attacks? 
  • Zijn de privacy en vertrouwelijkheid van onze data voldoende gewaarborgd? 
  • Hoe herkennen we veranderende wetgeving en zorgen we voor voldoende snelle respons?

Herkent u zich in deze uitdagingen? Deze KPMG-services zijn representatief voor de wijze waarop wij u kunnen helpen deze uitdagingen succesvol aan te gaan:

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

IT Stability & Performance

Ondersteuning van organisaties om te komen tot een stabiele, goed presterende IT-omgeving.

 
Lees meer

Contact

Project Quality Assurance

Door QA niet alleen achteraf maar ook vooraf en tijdens projecten in te zetten, kan de bijdrage aan de realisatie van de strategie worden vergroot.

 
Lees meer

Qubus Platform

Een web-based applicatie voor het verzamelen van kennis, informatie en meningen.

 
Lees meer

Compact Magazine

De artikelen in Compact richten zich op de technische, organisatorische en menselijke kant van IT.

 
Lees meer