Data Strategie | KPMG | NL

Data Strategie

Data Strategie

KPMG helpt organisatie om risico's beter te managen, groei te realiseren en prestaties te verbeteren met behulp van data en analyse

KPMG helpt organisatie om risico's beter te managen, groei te realiseren...

Veel organisaties zien in dat een data driven organisatie nodig is om het voortbestaan ervan te kunnen waarborgen. Echter veel organisatie worstelen met het genereren van de juiste data, de juiste inzichten en het vervolgens om te zetten in waarde.

KPMG helpt organisatie om risico's beter te managen, groei te realiseren en prestaties te verbeteren met behulp van data en analyse. Dit is niet een 'one-size-fits-all' aanpak. Met Data & Analytics consulting helpen we organisaties op de volgende gebieden:

  • Data & Analytics Strategie
  • Identificeren en opstellen van use cases
  • Data & Analytics project realisatie
  • Integreren van analytics in de organisatie

Lees meer over ons product

  • Open Source Big Data Platform (KAVE)

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Data & Analytics Case 9: zorgverzekeraars

Hoe kun je het aantal onrechtmatige declaraties in de zorg minimaliseren?

 
Lees meer

Contact

Data Management

Goed data management is de basis van een data gedreven organisatie.

 
Lees meer

Data Architectuur

Real time data en inzichten genereren, vergt een centrale data architectuur aanpak

 
Lees meer