Enterprise data management | KPMG | NL

Enterprise data management

Enterprise data management

Goed data management is een randvoorwaarde om ‘operational excellence’ te realiseren.

Goed data management is een randvoorwaarde om ‘operational excellence’ te realiseren.

Gegevens zijn de nieuwe grondstof van bedrijven en organisaties. Het niet adequaat managen van bedrijfsgegevens leidt tot slechte beslissingen, ineffectiviteit van bedrijfsprocessen, inefficiëntie en compliance-vraagstukken. Met andere woorden; goed data management is een randvoorwaarde om ‘operational excellence’ te realiseren. Volgens de visie van KPMG omvat enterprise data management de volgende domeinen:

  • data governance; 
  • data architecture; 
  • data migration
  • enterprise content management; 
  • data quality management; 

Wij ontwerpen, bouwen en implementeren de governance, processen en systemen voor elk van deze domeinen. Overkoepelend helpen wij onze klanten om hun data management strategie te definiëren en deze aan de hand van stappenplannen te realiseren. 

Data governance 
Sommige organisaties vinden dat problemen op het gebied van data management uitsluitend opgelost kunnen worden door implementatie van de juiste tooling. Wij vinden dat de kwaliteit van bedrijfsgegevens de verantwoordelijkheid is van het topmanagement van de organisatie. KPMG's benadering van data management richt zich op de betrokkenheid van het topmanagement. Zij is vanaf het begin verantwoordelijk voor de definitie en inrichting van data governance, processen en de eisen die gesteld worden aan tooling. Om dit proces te faciliteren betrekken wij het topmanagement bij de definitie, ontwerp en implementatie van IT-oplossingen. Deze benadering is bewezen effectief. 

Contact

Keesjan van Unen, senior manager (020) 656 7424 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Trusted Analytics

Global Data & Analytics

 
Lees meer

Contact

ERP Data Management

Structuur en kwaliteit bieden aan uw ERP data

 
Lees meer

Data & Analytics services

Groei realiseren, prestaties verbeteren en risico’s managen met data analyse.

 
Lees meer

Data Privacy

Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens?

 
Lees meer