Innovation Factory

Innovation Factory

Met Innovation Factory’s Idea Challenge en Power Ideas Together tool benutten organisaties het volledige potentieel van de collectieve denkkracht.

Met Innovation Factory’s Idea Challenge en Power Ideas Together tool benutten...

De wereld om ons heen wordt voortdurend complexer, dynamischer en transparanter. Een organisatie die daar niet tijdig op inspeelt kan marktaandeel verliezen door concurrerende organisaties die wel in staat zijn om innovatieve producten tijdig naar de markt te brengen. Veel organisaties vinden het lastig om hun werknemers en klanten bij het innovatieproces te betrekken en ideeën om te zetten in producten en diensten. Ondertussen ruilen consumenten zelf diensten en delen kennis via online platforms.  

In een vroeg stadium wordt het succes van innovatie bepaald: zonder idee is er helemaal geen innovatie. Er zijn duizenden mensen die uw organisatie kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw idee en de implementatie eenvoudiger te maken. De uitdaging ligt in het verbinden van mensen met de juiste kennis zodat beter gebruik gemaakt wordt van de aanwezige expertise. Innovatie wordt dan sneller en goedkoper. 

Wat wij doen 
Innovation Factory’s Idea Challenge aanpak en Power Ideas Together™ software stelt organisaties in staat om het volledige potentieel van de collectieve denkkracht van iedereen binnen en zelfs buiten de organisatie te benutten. Op inspirerende wijze worden grote groepen personen aangesproken om hun ideeën te delen en te verrijken en daarmee de uitdagingen van de organisatie aan te pakken. Denk hierbij aan: 

  • het aanpakken van urgente en relevante onderwerpen door het potentieel van de collectieve denkkracht van de groep te benutten; 
  • het mobiliseren van groepen en realiseren van brede betrokkenheid en steun voor innovatie en/of verandering; 
  • het realiseren naar zichtbare resultaten binnen drie maanden; 
  • het betrekken van externe belanghebbenden uit uw innovatie-ecosysteem bij het innovatieproces. 

Onze ervaren adviseurs helpen u met het opzetten en doelmatig gebruik van de aanpak en de software. Hierdoor vergroot u de kans dat de juiste mensen betrokken zijn, dat beschikbare expertise wordt benut, dat ideeën worden aangevuld en verrijkt en dat u zichtbare oplossingen krijgt voor de uitdagingen van uw organisatie. Dit resulteert in:

  • succesvol kunnen anticiperen op veranderingen door het verzamelen van betere ideeën voor innovatie en verandering; 
  • reduceren van kosten door het stroomlijnen van het innovatieproces, omdat u beter gebruik maakt van de aanwezige kennis en expertise; 
  • sneller op de markt kunnen zetten van nieuwe producten die beter aansluiten bij de wensen van de markt; 
  • grotere betrokkenheid en brede steun voor verandering en implementatie van de betrokken werknemers waardoor een meer flexibele organisatie ontstaat; 
  • een open innovatieproces met belangrijke stakeholders, zoals partners en klanten uit uw innovatie-ecosysteem. 

Waarom KPMG 
KPMG Innovation Factory is een bewezen aanpak die al vele jaren wordt gebruikt door een groot aantal nationale en internationale organisaties. Door de succesvolle combinatie van onze expertise, ondersteund door eenvoudig te gebruiken, hoogkwalitatieve software en ons wereldwijde netwerk van ervaren adviseurs, kunnen wij u, waar dan ook, helpen. Wij zijn er van overtuigd dat elke organisatie een Innovation Factory kan worden. 

Contact
Han Gerrits, partner 
(020) 656 7402

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Technology trends Index

KPMG and Owlin together developed the KPMG Technology Trends Index. This index is not a snapshot, it provides a real time view of technology trends in eight large industry sectors.

 
Lees meer