Monitoren en meten integriteit

Monitoren en meten integriteit

KPMG kan op macro- en microniveau een beeld geven van de ethics, culture en compliance status door de integriteitcultuur in kaart te brengen.

Op macro- en microniveau een beeld geven van de ethics, culture en compliance status.

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat managers van slechts de helft van de integriteitincidenten die zich op de werkvloer afspelen op de hoogte zijn. De vraag is of de cultuur van de organisatie dit ongewenste gedrag afremt of juist bevordert. Geeft het management het juiste voorbeeld? Ervaren medewerkers druk om de regels te omzeilen? Integriteit- of compliancebeleid heeft tot doel houding en gedrag van medewerkers te veranderen. Een effectief beleid is gebaseerd op een duidelijk beeld van de huidige cultuur met betrekking tot integriteit.

Cultuurmeting 
KPMG Integrity kan op macro- en microniveau een beeld geven van de status van ethics, culture en compliance door de integriteitcultuur van een organisatie in kaart te brengen en te adviseren over vervolgstappen. Wij hebben daarbij ook oog voor houding en gedrag van uw medewerkers in specifieke processen of met betrekking tot specifieke thema’s. 

Bedrijfscultuur meten 
Om op macroniveau direct inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot ethics, culture en compliance ontwikkelen wij onder andere dashboards voor organisaties. De integriteitcultuur meten wij aan de hand van de door ons ontwikkelde integriteitthermometer. Die is gebaseerd op het model van de soft controls. De houding en het gedrag van medewerkers met betrekking tot specifieke thema’s en processen brengen wij in kaart door interviews, praktijktoetsen, en analyse van procedures en registraties. 

Betrouwbare methodieken 
KPMG heeft sinds 1993 ervaring met het in kaart brengen van ethics, culture en compliance binnen organisaties. De modellen die wij gebruiken zijn derhalve uitvoerig getest en de methodieken betrouwbaar. Door de uitgebreide expertise en brede deskundigheid van ons team kunnen wij ons een goed beeld vormen van alle relevante aspecten. Wij gaan verder dan het teruggeven van een plaatje van uw organisatie, wij adviseren over vervolgstappen.

Contact
Maarten Slokker, senior manager
(020) 656 8936

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Global profiles of the fraudster

Internationaal onderzoek van KPMG naar de wijze waarop fraudes binnen het bedrijfsleven tot stand komen.

 
Lees meer

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan. Wat gaat er veranderen?

 
Lees meer