Integriteit: visie en beleid

Integriteit: visie en beleid

Integriteit en vertrouwen: kernwaarden en gedragscode geven richting aan gedrag van medewerkers.

Integriteit en vertrouwen: richting geven aan gedrag van medewerkers.

Vertrouwen krijgen is voor elke organisatie van cruciaal belang. Organisaties moeten daarvoor steeds duidelijker laten zien waar zij voor staan en hoe zij omgaan met hun stakeholders. Het ontwikkelen van geloofwaardige kernwaarden en organisatiewaarden is een belangrijke stap. Naast het externe belang hebben deze waarden vooral een intern belang omdat deze richting geven aan het gedrag van de eigen mensen. De kernwaarden vormen het startpunt voor ontwikkeling van het juiste beleid, bijvoorbeeld via een gedragscode, een klokkenluidersregeling of andersoortige policies.

Waarden en kernwaarden 
KPMG Integrity ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van kernwaarden en gedragscodes. Om te beginnen zijn kernwaarden authentiek, ze geven aan wat ‘eigen’ is aan een organisatie. Daarnaast geven ze aan op welke manier de organisatie wenst om te gaan met stakeholders. In samenhang met de kernwaarden stellen wij gedragscodes op. Een goede gedragscode is tweeledig. Het is ten eerste een concrete vertaling van de missie, visie en kernwaarden naar normen, bij voorkeur op een aantal belangrijke thema’s. Ten tweede dient de gedragscode als paraplu voor een aantal meer specifieke regelingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld de klokkenluidersregeling.

Gedragscode
Hoewel elk traject anders is, starten we in de regel met interviews, workshops en metingen om de bestaande cultuur, strategie en verwachtingen van stakeholders te bepalen. Op basis van deze input worden samen met een werkgroep binnen de organisatie de kernwaarden ontwikkeld. Vanwege onze ruime ervaring met het opstellen van gedragscodes kunnen wij een organisatie een aantal opties van een effectieve code voorleggen. Nadat wij met de klant hebben bepaald welke thema’s relevant zijn, wat de hoofdboodschap is en wat de look & feel moet zijn, schrijven wij een aansprekend concept.

Integriteitcode 
KPMG Integrity onderscheidt zich door de jarenlange ervaring met het opstellen van gedragscodes, integriteitcodes en kernwaarden. Daarnaast beschikken wij over een unieke combinatie van expertises. Dit zorgt er voor dat wij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen omtrent (compliance) wet- en regelgeving, aansprekende teksten kunnen opstellen en gedragscode en kernwaarden kunnen activeren bij werknemers.

Contact
Sicco Kuijper, senior manager
(020) 656 8238

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Global profiles of the fraudster

Internationaal onderzoek van KPMG naar de wijze waarop fraudes binnen het bedrijfsleven tot stand komen.

 
Lees meer

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan. Wat gaat er veranderen?

 
Lees meer