Integriteit implementeren (Ethics, Culture, Compliance)

Integriteit implementeren (Ethics, Culture, Compliance)

Elke organisatie die integriteit serieus neemt, staat voor de uitdaging de juiste houding en het juiste gedrag bij de medewerkers te bewerkstelligen.

Uitdaging om de juiste houding en het juiste gedrag bij medewerkers te bewerkstelligen.

Een organisatie is zo integer als de mensen die er werken. Alleen een beleid rond dit thema is geen garantie voor het juiste en gewenste gedrag. En daarbij, wat is het juiste gedrag? Veel praktijksituaties zijn niet rood of groen. En wat doe je als het verkeerslicht op oranje staat? Elke organisatie die integriteit serieus neemt, staat voor de uitdaging om de juiste houding en uiteindelijk het juiste gedrag bij haar medewerkers te bewerkstelligen.

Organisatiecultuur veranderen 
Wij helpen een effectieve structuur voor ethics, culture en compliance binnen organisaties te ontwikkelen en te implementeren. Wij zien integriteit als individuele competentie. Dit betekent dat integriteit kan worden ontwikkeld, maar er mag niet verondersteld worden dat iedere medewerker deze competentie bezit. Wij ontwikkelen deze competentie door in onze implementatieprogramma’s aandacht te besteden aan zowel analytische vaardigheden (hoe herken ik een dilemma, welke stappen moet ik doorlopen om tot een afgewogen keuze te komen) als gedragsvaardigheden (hoe zorg ik dat ik ook durf te handelen naar mijn opvattingen, hoe zet ik effectief gedrag neer op een manier die bij mijn persoonlijkheid past?).

Soft controls en hard controls 
Wij ontwikkelen een structuur voor ethics, culture en compliance die past bij de cultuur van de organisatie en houden rekening met sectorspecifieke vereisten. Het doel van de structuur is altijd om bij te dragen aan de gewenste cultuur. Daarbij spelen soft controls een belangrijke rol. Wij verzorgen trainingen van een dagdeel tot een volledig opleidingsprogramma, eveneens voor Compliance Officers en Vertrouwenspersonen. In de afgelopen jaren hebben we verschillende methodieken ontwikkeld om dit effectief te doen, waaronder een interactieve spelshow, e-learning, het dilemmaspel en een self-assessment integer leiderschap.

Ethics, culture & compliance
KPMG Integrity heeft verschillende specialisten in dienst voor wie het ontwikkelen van implementatieprogramma’s op het gebied van ethics, culture en compliance een kerntaak is. Zij zijn zowel inhoudelijke experts als procesbegeleiders. Wij hebben psychologen, juristen, bedrijfskundigen en ethici in dienst die samen voor een optimale invulling zorgen. Omdat zij naast implementatie op het gebied van ethics, culture & compliance ook actief zijn bij organisatieadvies en fraudeonderzoeken, voegen zij waardevolle inzichten uit de praktijk toe. 

Contact
Maarten Slokker, senior manager
(020) 656 8936

Edwin Borst, senior consultant 
(020) 656 7046

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Global profiles of the fraudster

Internationaal onderzoek van KPMG naar de wijze waarop fraudes binnen het bedrijfsleven tot stand komen.

 
Lees meer

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan. Wat gaat er veranderen?

 
Lees meer