e-Discovery

e-Discovery

KPMG ondersteunt met e-discovery het verzamelen, managen en toegankelijk maken voor onderzoek en review van grote hoeveelheden data en documenten.

Ondersteuning met e-discovery voor o.a. onderzoek en review van data en documenten.

Voor forensische onderzoeken en voorbereiding van juridische procedures kan een documentreview noodzakelijk zijn. Het gaat daarbij meestal om e-mails, tekstdocumenten, spreadsheets en hardcopy documenten die doorzocht worden op specifieke kenmerken en steekwoorden. Afbeeldingen en geluidsopnames komen ook in aanmerking voor een review. Het doorzoeken van grote aantallen documenten (veelal minstens duizenden; geregeld miljoenen; in enkele gevallen meer dan een miljard) stelt de hoogste eisen aan de infrastructuur en de techniek.

Documentreview 
KPMG ondersteunt het verzamelen, managen en toegankelijk maken van grote hoeveelheden data en documenten en kan dit in opdracht uitvoeren. Behalve reviewen ontdubbelt KPMG documenten en filtert ze op kenmerken als auteur of datum. 

Door eigen hardware met zeer grote opslag- en verwerkingscapaciteit kunnen documenten op grote schaal gedigitaliseerd worden. Daarnaast wordt marktleidende software gebruikt voor het doorzoeken, categoriseren en reviewen van documenten. Op locatie kan een zoek- en reviewomgeving worden ingericht maar ook kan op afstand beveiligde toegang geboden worden tot een dergelijk platform. KPMG heeft specialisten in huis die het zoeken en reviewen zelf kunnen uitvoeren waarna een selectie van documenten opgeleverd wordt.

Doorzoeken en indexeren 
De e-discovery experts van KPMG hebben gedegen en uitgebreide ervaring met e-discovery, variërend van kleine collecties ten behoeve van fraude-onderzoek tot grootschalig doorzoeken van historische communicatie gericht op potentiële prijsafspraken. KPMG garandeert de kwaliteit door gebruik te maken van state-of-the-art software en stuurt het proces van documentcollecties aan. Hierdoor worden de kosten en doorlooptijd van e-discovery minimaal gehouden.

Contact
Rens Rozekrans, partner
(020) 656 7781  

Hans Wim Tinholt, manager
(020) 656 8264

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig