Digital forensics

Digital forensics

Digital forensics onderzoekt cyberaanvallen, waarborgt al het bewijsmateriaal voor juridische procedures en adviseert over de juiste cybersecurity.

Digital forensics onderzoekt cyberaanvallen, waarborgt al het bewijsmateriaal voor...

Veel organisaties worden het slachtoffer van cyberaanvallen. Hoewel de media veel gevallen melden, zijn die gevallen slechts het topje van de ijsberg. Veel aanvallen worden niet opgemerkt. Wordt een cyberaanval wel opgemerkt, dan is het vaak onduidelijk hoe de aanval tot stand is gekomen, tot welke informatie de aanvallers toegang hadden en of ze hulp kregen van personen binnen de organisatie. Met digital forensics worden feiten en bewijzen blootgelegd.  

Cyber security
KPMG helpt organisaties om naast goede beveiligingsmaatregelen en procedures ook te monitoren welke afgewende en geslaagde aanvallen ondernomen zijn. Bij incidenten (zoals cyberaanvallen maar ook interne fraude, bewust lekken van informatie of ander ongewenst gedrag) zoekt de forensic specialist naar sporen op computers en servers, smartphones en tablets, op back-ups of in de cloud. Specifieke berichten en documenten maar ook handelingen, zoals het afdrukken of verwijderen van bestanden, kunnen doorslaggevend bewijsmateriaal vormen. KPMG waarborgt de authenticiteit van het bewijsmateriaal met het oog op eventuele juridische procedures. Daarnaast voorkomt KPMG het ongewild vernietigen van bewijsmateriaal. 

Digitaal forensisch onderzoek 
De digitaal forensisch experts van KPMG sporen relevante informatie, handelingen in computernetwerken op in digitale media en analyseren deze gegevens. Met de nieuwste technieken worden cyberaanvallen, externe en interne, gereconstrueerd. Hieruit komen ook gegevens aan de oppervlakte waarvan verondersteld werd dat deze niet beschikbaar of reeds vernietigd waren. Reconstructies gebeuren volgens een uiterst zorgvuldig en gedocumenteerd proces, zodat het gevonden bewijsmateriaal als zodanig gebruikt kan worden in juridische procedures. 

Zorgvuldig en adequaat 
KPMG heeft meer dan 15 jaar ervaring met het forensisch veiligstellen van gegevens van digitale bronnen. Het acquireren van deze gegevens gebeurt via specialistische apparatuur, speciaal voor dit doel ontwikkeld. De procedures waarmee KPMG werkt zijn zorgvuldig en zijn in talloze rechtbanken verspreid over vele jurisprudenties als adequaat bestempeld. Waar nodig biedt het wereldwijde KPMG netwerk toegang tot aanvullende expertise en ervaring met tal van niches in hard- en software.

Contact
Rens Rozekrans, partner
(020) 656 7781 

Hans Wim Tinholt, manager
(020) 656 8264

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig