Data forensics

Data forensics

KPMG ondersteunt bij het verkrijgen, vergelijkbaar maken, koppelen en analyseren van databestanden voor detectie en onderzoek van potentiële fraude.

Koppelen en analyseren van databestanden voor detectie en onderzoek van potentiële fraude.

Organisaties krijgen meer en meer behoefte aan informatie en inzichten teneinde risico’s met betrekking tot fraude beter te beheersen. Binnen organisaties is veel informatie aanwezig maar vaak slechts toegankelijk vanuit een operationeel perspectief en verspreid over meerdere systemen. Het is daarom verre van eenvoudig om de benodigde informatie uit de systemen te halen; Informatie die nodig is om frauderisico’s in te schatten, te beheersen en adequaat te reageren als ze zich voordoen.

Digitale recherche 
KPMG ondersteunt bij het verkrijgen, vergelijkbaar maken, koppelen en analyseren van gegevensbestanden. Met behulp van financiële, administratieve en operationele informatie kan fraude gedetecteerd worden en kunnen de aard en omvang van een fraudegeval verder onderzocht worden. Met data forensics kunnen ook, bijvoorbeeld in het kader van compliance, grootschalige reconstructies uitgevoerd worden van feiten of transacties met behulp van grote hoeveelheden gegevensbestanden. Daarnaast kunnen er gestandaardiseerde rapportages worden opgesteld over betalingen en grootboekmutaties.

Lookback 
De experts van KPMG Forensic Technology maken gebruik van gegevens zo dicht mogelijk bij de bron. Financiële en administratieve stromen worden vanaf daar opgebouwd door de data in een geschikt formaat te brengen en vervolgens met elkaar te combineren. Met specifieke analyses wordt vervolgens gezocht naar de gewenste informatie, zoals afwijkingen van procedures, fouten en/of fraude.

Digitale opsporing 
Data zo dicht mogelijk bij de bron oppakken betekent dat gegevens uit elk softwaresysteem, standaard en maatwerk gebruikt kunnen worden, ongeacht herkomst. Door technische expertise en programmeervaardigheden te combineren met kennis van administratieve en financiële processen worden in korte tijd klantspecifieke analyses ontwikkeld.

Contact
Rens Rozekrans, partner
(020) 656 7781

Patrick Özer, senior manager
(020) 656 8207

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig