Data Driven Compliance

Data Driven Compliance

KPMG heeft uitgebreide ervaring om cliënten te ondersteunen bij het adequaat beantwoorden van complexe informatieverzoeken van toezichthouders.

Cliënten ondersteunen bij beantwoorden van informatieverzoeken van toezichthouders.

Organisaties moeten compliant zijn met complexe en internationale regelgeving op uiteenlopende onderwerpen zoals Fatca, de Dodd-Frank Act, exportcontrole, strategische goederen, het voorkomen van witwassen en know-your-customer. Niet voldoen aan die regels heeft hoge boetes en straffen tot gevolg. Overheden of toezichthouders stellen regelmatig onderzoeken in waarbij zij dusdanig gedetailleerde informatie opvragen dat organisaties daar uitsluitend door uitgebreid onderzoek aan kunnen voldoen.

Compliant 
KPMG helpt overzicht te creëren door onder andere dashboards samen te stellen op basis van de informatie die reeds aanwezig is in IT-systemen. Daardoor ontstaat realtime inzicht in wat compliant en non-compliant is. Zo worden afwijkingen zichtbaar en is ingrijpen vroegtijdig mogelijk waardoor boetes en sancties voorkomen worden. 

KPMG ondersteunt de projectorganisatie van klanten en neemt desgewenst belangrijke onderdelen over. Analyses van relevante data en big data uit een breed scala aan IT-systemen is altijd een essentieel onderdeel van dergelijke projecten, en vaker wel dan niet de kern van het project. KPMG werkt veelal nauw samen met de juridisch adviseurs van opdrachtgevers.

Compliant of noncompliant? 
KPMG ondersteunt organisaties bij het beantwoorden van vragen van toezichthouders over Fatca, de Dodd-Frank Act, exportcontrole, strategische goederen, het voorkomen van witwassen en know-your-customer en vragen op het gebied van mededingingsvraagstukken. De gevallen van noncompliance worden over een bepaalde periode gedetailleerd en exact in kaart gebracht.

Niet zelden hebben deze projecten een internationaal karakter. KPMG is in staat om op alle continenten collega’s te betrekken met kennis van de lokale omstandigheden, condities en taal. De belangen die gepaard gaan met de uitkomsten over compliancy zijn vaak groot. Daarom zijn optimale zorgvuldigheid en doorloopsnelheid in deze projecten geboden.

Contact
Rens Rozekrans, partner
(020) 656 7781   

Patrick Özer, senior manager
(020) 656 8207

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig