Counterfeit risk services

Counterfeit risk services

Counterfeit risk services helpen merkeigenaren de risico’s voor namaakproducten te mitigeren.

Counterfeit risk services helpen merkeigenaren risico’s voor namaakproducten te mitigeren.

Hoe bescherm ik mijn producten tegen namaak? Dat is wat veel succesvolle merkeigenaren bezighoudt. Counterfeiters (mensen en organisaties die producten namaken) liften mee op het succes van merken, maar maken veel lagere kosten omdat zij niet hoeven te investeren in bijvoorbeeld marketing en R&D. Counterfeit kan – naast deze oneerlijke concurrentie – soms een gevaar voor de persoonlijke gezondheid zijn waardoor aansprakelijkheidsvraagstukken voor de merkeigenaar niet onwaarschijnlijk zijn. Counterfeit risk services (CRS) helpt merken beschermen.

Merkbescherming
CRS helpt de merkeigenaar de risico's van namaakproducten te mitigeren volgens de risicomethodiek Prevent – Detect – Response. Daarnaast helpt CSR de merkeigenaar bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve strategie tegen namaakproducten. Zo ontdekt de merkeigenaar op een snelle en efficiënte manier nieuwe innovatieve beschermingsconcepten en oplossingen en leert hij deze toe te passen. 

Nieuwe strategieën en concepten
CRS analyseert en optimaliseert bestaande beschermingsmaatregelen door een maturity assessment uit te voeren. Onderdeel hiervan is een risk assessment op de totale productportfolio. Daarnaast ontwikkelt KPMG, samen met de eigen medewerkers van de merkeigenaar, nieuwe strategieën en concepten. Vaak kunnen deze met behulp van middelen die bij KPMG aanwezig zijn in een proeftuin of pilotproject bij de merkeigenaar worden getest en daarna geïmplementeerd. 

Namaak bestrijden
KPMG heeft een internationale praktijk en die is nodig, omdat namaak zich niet tot de landsgrenzen beperkt. Lokale medewerkers zijn op de hoogte van de lokale wetgeving en dat maakt het makkelijker om counterfeit te bestrijden en plannen ten uitvoer te brengen. Wij hebben expertise in meerdere sectoren. 

Overige activiteiten
Steeds vaker wordt de kennis en ervaring van de CRS-specialisten ingezet bij andere klantvragen, zoals Supply Chain Security, Parallel of Illicit Trade-vraagstukken.   

Contact
Frank Voskeuil, manager
06 29 58 2767

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig