Anti-witwassen en voorkomen van terrorismefinanciering

Anti-witwassen en voorkomen van terrorismefinanciering

Hoog oplopende boetes en andere sancties dwingen bestuurders ertoe significante veranderingen door te voeren in de eigen organisatie.

Boetes en sancties dwingen bestuurders significante veranderingen door te voeren.

Anti-witwassen en voorkomen van terrorismefinanciering staat meer dan ooit onder de aandacht van bestuurders.

Steeds hoger oplopende boetes, dreigende strafrechtelijke vervolging en andere sancties van toezichthouders dwingen bestuurders ertoe significante veranderingen door te voeren in de eigen organisatie om te kunnen voldoen aan de veranderlijke en steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Deze nationale en internationale wet- en regelgeving bestaat onder andere uit de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en verscheidene nieuwe regelgeving in Azië.

Door deze toenemende regulering is de AML-omgeving snel aan het veranderen van een afzonderlijk compliance onderdeel naar een overkoepelende functie over juridische zaken, risico management, belastingen en de reguliere werkvloer.

Minimale compliance met geldende wet- en regelgeving is niet langer voldoende om uit de problemen te blijven als u als organisatie een nieuwe standaard probeert te bereiken, maar daar niet in slaagt. U loopt dan niet alleen operationele risico’s maar kunt ook onderworpen worden aan een onderzoek van de toezichthouder of overheid met potentieel aanzienlijke financiële boetes en schade aan uw reputatie.

Het multidisciplinaire KPMG-team kan u ondersteunen bij het efficiënt en effectief toepassen van relevante wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering. Onze praktijk heeft professionals die uw organisatie kunnen assisteren bij:

  • de verbetering en monitoring van uw AML/CTF en sanctie compliance framework;
  • bij het inzichtelijk maken van processen en maatregelen ten einde effectief en efficiënt te voldoen aan relevante AML/CTF compliance standaarden;
  • het implementeren van transactie monitoring oplossingen om betalingen te filteren en witwassen te voorkomen of te identificeren binnen een groot aantal transacties;
  • training en bewustwordingsprogramma's om het bewustzijn van medewerkers te vergroten en zo interne AML-standaarden naar een hoger niveau te helpen en deze te verankeren in de organisatiecultuur;
  • lookback en remediëring werkzaamheden om de juiste onderliggende data te bemachtigen en begrijpen wat de gevolgen zijn van mogelijke afwijkingen;
  • onderzoek respons en remediëring management om u te helpen om te gaan met verdachte activiteiten en/of vragen van de toezichthouder inzake wet- en regelgeving omtrent AML, sancties, marktmisbruik en gerelateerde risico’s.

Contact
Leen Groen, director
(020) 656 7618 

Huub Brinkman, senior manager
(020) 656 4359

Patrick Özer, senior manager
(020) 656 8207

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Openbaar UBO-register weer een stap dichterbij

De vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) wordt verder aangescherpt.

 
Lees meer