Anti-bribery and corruption services

Anti-bribery and corruption services

Een internationaal team dat grensoverschrijdend helpt bij onderzoek en het voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van omkoping en corruptie.

Een internationaal team dat grensoverschrijdend helpt bij onderzoek en het voldoen...

Als een organisatie wereldwijd zaken doet, is de kans reëel dat zij in aanraking komt met omkoping en corruptie. Dit leidt steeds vaker tot onderzoeken door opsporingsinstanties, met mogelijk hoge boetes en aanzienlijke reputatieschade tot gevolg. Kennis en juiste toepassing van relevante nationale en internationale wet- en regelgeving – zoals de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act – zijn een must.  

Met een effectief anticorruptie-complianceprogramma kunnen organisaties hoge kosten van een reactief onderzoek en reputatieschade voor zijn. Ook forse boetes en straffen, waaronder gevangenisstraffen, en uitsluiting bij aanbestedingen kunnen hiermee worden voorkomen. Het creëren van een organisatiecultuur en een reputatie waarin een helder beleid wordt gehandhaafd op het gebied van omkoping en corruptie zal een organisatie strategisch voordeel bieden ten opzichte van de concurrentie en versterkt het anticorruptie-complianceprogramma. 

Wat kan KPMG voor organisaties betekenen? 
Het multidisciplinaire KPMG-team kan organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief anticorruptie-complianceprogramma. KPMG kan voor organisaties tevens onderzoek doen naar de aard en omvang van eventuele (signalen van) corruptie of omkoping. Zowel op nationaal als op internationaal niveau assisteren wij onder meer bij: 

  • het uitvoeren van proactieve compliance- en risicoanalyses: het beoordelen van bestaande complianceprogramma’s, ondersteuning in de handhaving van dergelijke programma’s of de ontwikkeling van nieuwe programma’s of onderdelen daarvan zoals code of conduct, trainingen en beleid ten aanzien van facilitation payments; 
  • het ondersteunen bij de implementatie van de noodzakelijke adequate maatregelen die voortvloeien uit anticorruptiewetgeving; 
  • het onderzoeken van derde partijen of joint ventures; 
  • het onderzoeken van potentiële of feitelijke overtredingen van wet- en regelgeving op omkoping en corruptie; 
  • de inzet van forensische technologie om afwijkingen, bewijzen en overtredingen te onthullen, te identificeren, te verzamelen en te beoordelen.

Contact
Leen Groen, director
(020) 656 7618

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Openbaar UBO-register weer een stap dichterbij

De vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) wordt verder aangescherpt.

 
Lees meer