Capital Markets Accounting Advisory Services | KPMG | NL

Capital Markets Accounting Advisory Services

Capital Markets Accounting Advisory Services

Anticiperen op eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties bij transactie, fusie, overname, herfinanciering of herstructurering.

Anticiperen op eisen van stakeholders en regelgevende instanties bij transactie, fusie...

Op momenten dat een organisatie te maken krijgt met bijzondere transacties, fusies, overnames, wijzigingen van verslaggevingstandaarden, (herfinanciering van) schulden of zelfs herstructurering en faillissement, ontstaan complexe boekhoudkundige uitdagingen.   

Aandeelhouders, toezichthouders, banken en andere stakeholders zijn, mede door het huidige financieel economische klimaat, in toenemende mate geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële positie van bedrijven tot stand komt en op welke wijze hierover door de directie wordt gerapporteerd en gecommuniceerd. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van bedrijfsprocessen en de interne en externe financiële verslaggeving en vereist van bedrijven dat zij kunnen anticiperen en acteren op nieuwe eisen en vragen van stakeholders en regelgevende instanties. 

KPMG Accounting Advisory Services is een groep van ervaren specialisten op het gebied van interne en externe financiële verslaggeving. Door onze focus op het leveren van toegevoegde waarde voor onze cliënten, hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd op een breed terrein van (internationale) complexe financiële vraagstukken. Door onze multidisciplinaire aanpak en diepgaande kennis en ervaring in verschillende sectoren, zijn wij uitstekend in staat te helpen bij: 

  • impact assessments en de implementatie van nieuwe financiële verslaggevingstandaarden; 
  • de voorbereiding van een beursgang (IPO); complexe financiële verslaggeving in geval van fusies en overnames; 
  • conversies naar een nieuwe verslaggevingstandaard (IFRS, US- en Dutch GAAP); 
  • basis- en bedrijfsspecifieke trainingen/e-learning op het gebied van IFRS, US- en Dutch GAAP; 
  • het verbeteren van financiële rapportageprocessen; 
  • kwaliteit- en doorlooptijdverbetering van het financiële afsluitingsproces (Fast & Quality Close).

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact

IFRS Newsletters

Our IFRS newsletters provide regular updates on IFRS matters.

 
Lees meer

IFRS 17: Vergelijking rapportagesystemen

Met de introductie van IFRS 17 ontstaat de behoefte aan nieuwe tooling.

 
Lees meer

IFRS 9 ook voor corporates niet zonder gevolgen

Noodzakelijke en soms complexe veranderingen in verslaggeving vergen voorbereiding

 
Lees meer