Lean Finance |

Lean Finance

Lean Finance

Een geïntegreerde aanpak met focus op excellente processen, monitoren en beheersen van deze processen en het laten excelleren van teams.

Geïntegreerde aanpak met focus op excellente processen en het laten excelleren van teams.

Steeds meer organisaties zien de meerwaarde van Lean bij het optimaliseren van processen of het streven naar continue verbetering. Vooral op het gebied van IT en Operations wordt al lange tijd succes geboekt en werkt men toe naar een volgend volwassenheidsniveau. Ook voor Finance geldt dat in toenemende mate de meerwaarde wordt gezien in de transformatie van de financiële functie.

Door veranderingen in het financiële landschap, zowel intern als extern, is de complexiteit en de druk op efficiency, effectiviteit en kwaliteit de laatste jaren sterker geworden. Daarnaast transformeert de financiële functie steeds meer naar een rol van business partner die strategische waarde toevoegt. Dit vraagt om excellente processen die als fundament dienen. Lean Finance helpt deze transformatie mogelijk te maken.

Excellente processen
Lean Finance bestaat uit een geïntegreerde aanpak met een focus op excellente processen, het monitoren en beheersen van deze processen en het laten excelleren van teams. Lean Finance faciliteert de ontwikkeling van excellente processen door het elimineren van niet waarde toevoegende activiteiten en het simplificeren, standaardiseren en automatiseren van waarde toevoegende activiteiten binnen de financiële processen.

Het leveren van de toegevoegde waarde aan de business is de volgende stap in volwassenheid. Door toepassing van data analytics en management tooling is de organisatie is staat om real-time te monitoren en bij te sturen waar nodig. Een geïntegreerde aanpak maakt het mogelijk om zowel excellente processen in te richten als continue verbetering in de financiële functie te realiseren.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact