Financiële Planning |

Financiële Planning

Financiële Planning

Financiële planning is het continue samenspel van processen, systemen en methoden die optimale besturing van de organisatie mogelijk maken.

Financiële planning is het continue samenspel van processen, systemen en methoden.

In het verleden was een gebrek aan informatie een veelgehoorde klacht van financieel managers. Om doordachte en goede besluiten te nemen was de informatie vaak onvoldoende toereikend. De laatste jaren daarentegen geven deze managers steeds vaker aan te worden overspoeld door grote hoeveelheden data die niet gestructureerd, onbetrouwbaar of te laat beschikbaar zijn. Het tijdig beschikbaar hebben van kwalitatief hoogstaande informatie wordt een steeds relevantere succesfactor. In de rol van business partner is het de financiële manager die in veel gevallen verantwoordelijk is voor de onderbouwing van (strategische) beslissingen met impact.

Continu samenspel 
Onder financiële planning, ook wel effective decision support genoemd, verstaat KPMG het continue samenspel van processen, systemen en methoden die optimale besturing van de organisatie mogelijk maken. Het is immers van groot belang dat beslissers tijdig over de juiste informatie beschikken. Dit gaat verder dan het inrichten van een financieel rapportage proces; het behelst alle niveaus en alle onderdelen van een organisatie.

Multidisciplinaire benadering
Omdat het verzamelen, rapporteren en analyseren van stuurinformatie steeds vaker over de grenzen van de financiële functie heen gaat, is de multidisciplinaire benadering van KPMG waarin wij de kennis en ervaring uit ons internationale netwerk optimaal combineren van belangrijke toegevoegde waarde voor onze klanten.

Contact
Peter Laan, director
(020) 656 8830 

Arno Bastiaans, senior manager
(020) 656 8618 

Jordi Wardenburg, senior manager
(020) 656 8491 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig