Valuations |

Valuations

Valuations

KPMG assisteert het management bij transacties en strategische kwesties die ondernemings- en aandeelhouderswaarde genereren.

KPMG assisteert het management bij transacties en strategische kwesties.

Waarderingen kunnen nodig of gewenst zijn in het kader van corporate governance, voor externe verslaggevingsdoeleinden of omdat het management de waarde van het bedrijf beter wil begrijpen. Dat draagt bij aan het nemen van de beste strategische beslissingen. Deze waarderingen zijn bijna altijd nodig op kritieke momenten: vanwege een acquisitie, om onenigheid tussen aandeelhouders op te lossen of om de gap te verkleinen tussen intrinsieke waarde en marktwaarde.

Op zo’n moment is het zinvol om de ondersteuning te krijgen van een ervaren commerciële waarderingsdeskundige. KPMG assisteert het management de aandacht te richten op de belangrijkste transactie of strategische kwesties die ondernemings- en aandeelhouderswaarde genereren. Wij kunnen als onafhankelijk deskundige optreden voor alle relevante waarderingsvraagstukken, ongeacht de sector. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig