Integratie & separatie |

Integratie & separatie

Integratie & separatie

Ontwerpen en implementatie van business cases rondom transacties en transformaties: aan- en verkoop van bedrijven, joint ventures, herstructureringen.

Ontwerpen en implementatie van business cases rondom transacties en transformaties...

Hoe levert een transactie (aan- of verkoop bedrijf, joint venture) of transformatie (herstructurering) optimale waarde met zo min mogelijk waardevernietiging? Welke maatregelen zijn nodig om controle te krijgen en te houden? De vraag moet beantwoord worden of veranderingen in het businessmodel en operatingmodel noodzakelijk zijn. Wat is het effect van cultuur op het veranderingsproces? Met welke snelheid kunnen al deze veranderingen het beste worden ingezet? Welke governancestructuur werkt hier het beste voor?

Joint ventures en bedrijfsovernames
Wij helpen onze klanten de antwoorden te vinden op bovengenoemde vragen. Wij analyseren gebieden waar de waardevermeerdering kan plaatsvinden en helpen met het identificeren van urgente acties om controle te krijgen vanaf ‘dag 1’. De veranderingen in businessmodel en operatingmodel worden gedefinieerd en gekwantificeerd. Er wordt een veelheid aan interventies ingezet rondom de ‘zachte kant’ van het veranderingsproces, inclusief het meten van cultuuraspecten. Wij creëren de roadmap voor het veranderingsproces, met de juiste snelheid. En last but not least: wij organiseren en regelen alles strak volgens de principes van project- en programmamanagement met een goed onderbouwde benefit tracking. 

Integratieprojecten
Integratieprojecten en separatieprojecten zijn meestal complexe, veelomvattende projecten die alleen succesvol kunnen zijn als er intensief wordt samengewerkt. KPMG is complementair aan de klant, is kritisch en objectief en weet op het juiste moment de benodigde expertise te mobiliseren. De aanpak van KPMG is beproefd, en nauwe samenwerking staat daarin centraal. 

Better practices
KPMG kent verschillende bedrijfsomgevingen: industrie, handel, financiële dienstverlening, de zorgsector en de overheid. KPMG heeft veel onderzoek gedaan naar better practices ten aanzien van processen, waar ‘event driven’ (het dealteam) en ‘process driven’ (bijvoorbeeld IT-implementatieteams) bij elkaar komen. KPMG gelooft in intensieve samenwerking met zijn klanten om dit soort complexe projecten met succes te volbrengen.

Contact
Jaap van Roekel, partner
(020) 656 7623

Benjamin de Swaan Arons, associate director
(020) 656 4539 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig