Fusies en overnames | KPMG | NL

Fusies en overnames

Fusies en overnames

Om doelen te realiseren is inspelen op veranderende marktomstandigheden nodig. Fusies en overnames kunnen hierin een sleutelrol spelen.

Inspelen op veranderende marktomstandigheden

Om strategische en operationele doelen te realiseren dienen bedrijven continu in te spelen op veranderende marktomstandigheden waarbij kansen en risico’s geïdentificeerd worden. Fusies en overnames kunnen een integraal onderdeel zijn van het behalen van deze doelen. Onze sectorgedreven teams bieden ondersteuning bij elk aspect van het transactieproces.

KPMG helpt organisaties bij het identificeren van kansen en risico’s in de (internationale) markt. Vervolgens wordt de optimale route bepaald om de strategische en operationele doelen te realiseren. Onze dienstverlening bestaat verder uit:

  • raad en ondersteuning bij alternatieve aandeelhoudersstructuren;
  • adviseren van familiebedrijven met betrekking tot opvolging;
  • identificeren van potentiële acquisitiekandidaten;
  • opzetten van transacties met een fusiekarakter;ondersteunen bij strategische reorganisaties en het afstoten van bedrijfsonderdelen;
  • implementeren van posttransactie-integratie- en reorganisatieprocessen.

Onze sectorgedreven teams benutten hun uitgebreide ervaring met complexe processen om samen met de klant de beste transactiestrategie te bepalen en te implementeren. Wij verzorgen het procesmanagement, de coördinatie met alle relevante belanghebbenden en ondersteunen bij financiële, strategische en operationele processen gedurende het transactieproces. Dit alles met een minimale impact op de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. 

Onze teams helpen bij het creëren van concurrentie tussen geïnteresseerde partijen en het uitonderhandelen van de transactie tegen de optimale voorwaarden. We bieden flexibiliteit in de beloningsstructuur om onze toewijding aan een succesvolle afloop van het transactieproces te benadrukken.

Contact
Danny Bosker, head of M&A
sectorfocus Industrial Manufacturing, Private Equity
(020) 656 7767 

Khalid Bakkali, partner KPMG Corporate Finance
sectorfocus Technology, Media & Telecom, Business Services
(020) 656 7507

Wouter van de Bunt, partner KPMG Corporate Finance
sectorfocus Technology, Media & Telecom 
(020) 656 7968 

Marcel Groenendijk, partner KPMG Corporate Finance
sectorfocus Financial Services
(020) 656 7822

Boudewijn Neelissen, director KPMG Corporate Finance
sectorfocus MKB
(020) 656 8535 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Danny Bosker