Financiering |

Financiering

Financiering

Het Financieringsteam van Corporate Finance houdt zich primair bezig met advies en begeleiding van cliënten bij het aantrekken van financiering.

Advies en begeleiding van cliënten bij het aantrekken van financiering.

Wij beschikken over een multidisciplinair, getalenteerd en enthousiast team. Onze dienstverlening onderscheidt zich door een duidelijke aanpak, sterke financiële modelleringkennis, gedegen kennis van de financieringsmarkt en actief stakeholdermanagement.

De betrokken partners hebben allen senior posities bekleed bij banken en/of beleggingsinstellingen waardoor ons advies goed aansluit op de beschikbare financieringsmogelijkheden binnen de bancaire- alsook de institutionele markt. Ons uitgebreide cliëntennetwerk en het internationale netwerk van KPMG garandeert ten alle tijden optimaal inzicht in zowel nationale- alsook internationale ontwikkelingen en financieringmogelijkheden.

Ons team heeft de afgelopen jaren een diepgaande expertise op het gebied van regelgeving, subsidie- en/of garantiefaciliteiten en financieringsstructuren opgebouwd.

Ondernemingsfinanciering

 • Begeleiding en advisering bij het aantrekken van vreemd vermogen door ondernemingen.
 • Advisering bij financieringsvraagstukken voor stakeholders zoals raden van commissarissen.

Infrastructuur

 • Begeleiding en advisering bij het realiseren van infrastructuurambities gedurende de hele levenscyclus van infrastructurele projecten, te weten initiatie, voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en overdracht.

Zorg- en onderwijs

 • Begeleiding en advisering bij het aantrekken van vreemd vermogen door instellingen in de zorg en onderwijssector.

Asset based securitisatie

 • Begeleiding en advisering bij het aantrekken van financiering door financiële- en niet financiële instellingen op basis van activa zoals woninghypotheken, huurwoningen, vastgoedleningen, consumentenleningen, MKB leningen, etc.
 • In de afgelopen drie jaar hebben we opgetreden als adviseur bij Nederlandse hypotheeksecuritisaties met een totale omvang van meer dan EUR 40 miljard.

Voor al deze segmenten bieden wij tevens de volgende gerelateerde adviesdiensten aan:

 • Portefeuilletransacties: het organiseren van aan- en verkooptransacties van leningportefeuilles waarbij het internationale cliëntennetwerk van KPMG wordt ingezet.
 • Waarderen van financiële producten (derivaten en activa).
 • Uitvoeren van stress tests voor (onderdelen van) financiële instellingen en het berekenen van de impact op de kapitaalbuffers.
 • Ratingproces: advisering van ondernemingen en/of transacties waarbij een credit rating wordt overwogen.
 • Treasury Financial Risk Management: advisering over opzet en uitvoer van risicomitigerende maatregelen.
 • In het kader van de jaarrekeningcontrole ondersteunen wij regelmatig de KPMG controleteams bij de waardering van financiële instrumenten of bij de waardering en/of interpretatie van complexe financieringsstructuren.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact