Financieel modelleren | KPMG | NL

Financieel modelleren

Financieel modelleren

De professionals van KPMG combineren ver ontwikkelde modelleringsvaardigheden met diepgaande sectorkennis en multidisciplinaire expertise.

Professionals combineren modelleringsvaardigheden met sectorkennis en expertise.

KPMG Corporate Finance ondersteunt bij strategische besluitvormingsprocessen door de financiële implicaties van verschillende alternatieven te kwantificeren en inzichtelijk te maken met behulp van op maat gemaakte financiële modellen.

De professionals van KPMG Corporate Finance combineren goed ontwikkelde modelleringsvaardigheden met diepgaande kennis van de sector en multidisciplinaire expertise van onze advisory-afdelingen en kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een ondernemingsplan:

 • Strategische opties-analyse – ‘what if’-analyses.
 • Investeringsbeslissingen en prijsbepaling.
 • Bepaling van een transactieprijs en structurering van een transactie.
 • Financiële prognoses en businessplan opstellen.
 • Managementrapportage en verslaggeving in het kader van regelgeving.
 • Prijsstelling van producten en/of kortingsbeleid.

Robuust en objectief 
Met een robuuste modelleringsaanpak assisteren wij bij:

 • het begrijpen van de interactie tussen de belangrijkste KPI’s van een bedrijf;
 • het toetsen van belangrijke beslissingsassumpties;
 • het kwantificeren van de impact op de bedrijfsvoering van een transactie of van een verandering van regelgeving;
 • het ontwikkelen van financiëleprognosemodellen om inzicht te verschaffen in toekomstige kasposities en de ontwikkeling van convenanten;
 • het modelleren van complexe projectfinancieringsvraagstukken;
 • het ontwikkelen van objectieve modellen gebruikmakend van onze diepgaande sectorkennis.

Resultaat voor de organisatie

 • Duidelijkheid over toekomstige financiële prestaties onder verschillende scenario’s.
 • Mogelijkheden voor consistente communicatie naar een brede groep belanghebbenden.
 • Een tool om de dynamiek van een bedrijf of een besluit te verwoorden aan belanghebbenden.
 • Een instrument dat gemakkelijk kan worden gebruikt en aangepast bij veranderingen in het businessplan.
 • Comfort dat het analytische proces voor belangrijke beslissingen robuust is.
 • Geautomatiseerd proces voor het analyseren van informatie waarmee risico's en handmatige inspanningen worden verminderd. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact