Corporate Finance | KPMG | NL

Corporate Finance

Corporate Finance

Ondernemingen moeten zich continu aanpassen aan de marktomstandigheden om in te kunnen spelen op groeikansen.

Ondernemingen moeten zich continu aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden...

De wereld verandert voortdurend waardoor ondernemingen zich continu moeten aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden om in te kunnen spelen op groeikansen voor de volgende generatie. KPMG Corporate Finance is de consultant die door ervaring, kennis en zijn internationale netwerk de kansen in de markt optimaal kan benutten en zo toegevoegde waarde kan leveren aan zijn klanten en de verscheidene belanghebbenden.

KPMG Corporate Finance begeleidt en adviseert bij fusie- en overnametransacties in de breedste zin van het woord. Via het (internationale) netwerk heeft KPMG Corporate Finance toegang tot beslissers bij relevante kopers en acquisitiekandidaten, alsmede bij partijen die risicodragend kapitaal verstrekken. Samen met u bepalen wij de beste route en strategie om uw strategische doelen te bereiken.

Onze dienstverlening bestaat concreet uit:

  • Begeleiden van fusie- en overnametransacties
  • Aantrekken van eigen vermogen (private equity en groeikapitaal) 
  • Advies bij wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur 
  • Adviseren van familiebedrijven bij bedrijfsopvolging 
  • Identificeren van potentiële acquisitiekandidaten 
  • Ondersteuning bij strategische heroriëntaties en afstoten van bedrijfsonderdelen 
  • Implementeren van integratie- en reorganisatietrajecten na afronding van transacties 

Fusies en overnames
Fusies en overnames kunnen bijdragen aan het realiseren van ondernemingsdoelstellingen. Onze sectorgedreven teams bieden ondersteuning bij elk aspect van het transactieproces.

Financieel modelleren
KPMG ondersteunt bij strategische besluitvormingsprocessen door de financiële implicaties van verschillende alternatieven inzichtelijk te maken met behulp van financiële modellen.

Waarderingen
KPMG Corporate Finance waardeert bedrijven in het kader van transacties maar ook in het kader van disputen en voor strategische, fiscale en verslaggevingdoeleinden.

Financiering
Advies en begeleiding bij het aantrekken van financiering in een veranderend landschap waarin alternatieve financieringsbronnen steeds belangrijker worden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Contact

Competitive Alternatives 2016

Competitive Alternatives 2016

KPMG’s guide to international business locations costs.