Accounting change voor verzekeraars | KPMG | NL

Accounting change voor verzekeraars

Accounting change voor verzekeraars

Er is volop beweging in de verslaggevingsstandaarden voor verzekeraars.

Er is volop beweging in de verslaggevingsstandaarden voor verzekeraars.

Na bijna 20 jaar sleutelen is de IFRS 17 standaard op 18 mei 2017 uitgebracht. Deze standaard biedt een nieuw verslaggevings- en waarderingskader voor (her)verzekerings- en investeringscontracten en zal op 1 januari 2021 in werking treden.

IFRS 17 zorgt voor een fundamentele wijziging in de verslaggeving en rapportage door verzekeraars. Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor de financiële resultaten (een grotere volatiliteit in winst en verlies), maar het raakt ook het algehele bedrijfsmodel. Systemen, data, personeel, processen, communicatie met investeerders, beloningsregelingen – al deze aspecten kunnen door deze standaard geraakt worden.

KPMG heeft een grondige kennis van veranderingen in verslaggeving en helpt verzekeraars graag om strategische waarde te genereren uit iets dat veel meer is dan alleen maar een technische oefening in compliance. Wij onderhouden nauwe banden met de IASB en beschikken over een specialistisch mondiaal team dat verzekeraars guidance en tooling kan bieden zodat zij weloverwogen hun koers kunnen bepalen. Ons breed opgezette, multidisciplinaire team – bestaande uit deskundigen op het vlak van financieel beheer, controle, risico's, IT en actuariële zaken – heeft over de jaren veel ervaring opgedaan met de invoering van bijvoorbeeld Solvency II en IFRS 9. Onze Nederlandse experts hebben inmiddels verschillende IFRS 17-opdrachten uitgevoerd in Europa en in Azië. 

Webcast on IFRS 17: The Variable Fee Approach

Nu beschikbaar om terug te luisteren. Meer webcasts vindt u onder IFRS 17 Insights.

 
Lees meer

Contact

IFRS 17: Vergelijking rapportagesystemen

Met de introductie van de nieuwe standaard IFRS 17 Insurance Contracts ontstaat de behoefte aan nieuwe tooling.

 
Lees meer

High-level inschatting van de impact van IFRS 17

Met regelmaat worden we gevraagd door verzekeraars om een impactanalyse uit te voeren en de gevolgen van de nieuwe standaard in kaart te brengen.

 
Lees meer

IFRS 17: groeperen van contracten

Het niveau waarop verzekeringscontracten onder IFRS 17 gegroepeerd moeten worden is een belangrijk onderdeel van de standaard.

 
Lees meer

Alle actuele wetgeving voor verzekeraars op een rij

Een eenvoudig online overzicht van de belangrijkste wetgeving die de agenda van verzekeraars momenteel bepaalt.

 
Lees meer

Verzekeraars

Verzekeraars zetten hun zinnen op duurzame groei.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig