Real Estate Advisory |
close
Share with your friends

Real Estate Advisory

Real Estate Advisory

Fundamenteel heroverwegen van markten, producten en verdienmodel om in de toekomst relevant te blijven.

Fundamenteel heroverwegen van markten, producten en verdienmodel om in de toekomst...

De opkomst van flexibele werkconcepten en een focus op kostenbesparing en efficiency leiden ertoe dat de leegstand van kantoren waarschijnlijk nog verder onder druk komt te staan. Retailorganisaties kampen met soortgelijke problemen door de opmars van online winkelen. Deze ontwikkelingen vragen om professionele vastgoedorganisaties die in staat zijn te transformeren en nieuwe vastgoedoplossingen te bieden.

Organisaties zullen fundamenteel moeten nadenken over hun markten, producten en verdienmodel om in de toekomst relevant te blijven. Dit vraagt om grote veranderingen in de organisatiestructuur, governance, systemen en processen. De nieuwe realiteit biedt echter vooral ook kansen voor partijen die in staat zijn om nieuwe business modellen te ontwikkelen en adequaat in te spelen op de veranderende omgeving.

De markt in het teken van nieuw elan, professionalisering en compliance
De vastgoedsector is volop in beweging nu de markten ongekende differentiatie en hernieuwde groei tonen. Hoe daarop in te spelen als organisatie met een focus op vastgoed is wat onze professionals van het Real Estate Advisory team boeit. Met een passie voor vastgoed adviseren wij vastgoedbeleggers, corporates, overheden en woningcorporaties bij het inspelen op de nieuwe werkelijkheid, het transformeren van bedrijfsmodellen en herinrichting van processen, systemen en de vastgoedstrategie.

Daarnaast speelt de toegenomen druk vanuit wet- en regelgeving, waardoor er meer aandacht is voor risicobeheersing en verantwoording. Na enkele turbulente jaren begint wet- en regelgeving steeds meer een vast onderdeel van de bedrijfsvoering te worden. Onderwerpen als interne beheersing, risicomanagement, invoering van professionele bewaarders, fraudebestrijding en het integriteitbeleid staan momenteel hoog op de agenda.

Organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van de noodzaak van een goede risicobeheersing. Risico frameworks, specifiek voor vastgoedorganisaties, worden ingericht, maar vaak ontbreekt het nog aan een goede inbedding en acceptatie in de organisatie. Daarmee worden de kansen die een geïntegreerd risicomanagement bieden nog niet volledig benut.

De KPMG Real Estate praktijk biedt een volledig pakket aan gespecialiseerde diensten, waarbij onze kennis van de vastgoedsector voorop staat. Dit stelt ons in staat om breed en multidisciplinair te adviseren over bijvoorbeeld de strategische opzet van het business model, inrichting van de organisatie en processen en IT-vraagstukken.

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Corporate en Public Real Estate Management.
  • Regulatory en Compliance Services (onder andere AIFMD).
  • Portefeuillestrategie en locatiestudies.
  • Governance, interne beheersing en Statement of Control (SOC) services.
  • Business en operating model optimalisatie (operational excellence).
  • Real Estate IT advisory.
  • Risicomanagement advisering.
  • Internal audit co-sourcing.
  • Kostenbeheersing (in de keten).
  • Real Estate data & analytics.

Contact

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig