Pensioenfondsen

Pensioenfondsen

Maatwerk bieden tegen lagere kosten, dat is de uitdaging waar de pensioensector voor staat.

Maatwerk bieden tegen lagere kosten.

Door de lage rentestand, de toenemende volatiliteit van de financiële markten, de hogere levensverwachting en de flexibilisering van de arbeidsmarkt staat het huidige pensioenstelsel onder druk. Daarnaast hebben verzekeraars de markt betreden. En wensen deelnemers steeds meer keuzevrijheid. Digitalisering zorgt voor nieuwe kansen om pensioenproducten en communicatie beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van deelnemers.

De ruim 75 Pensions professionals bij KPMG Nederland zijn als adviseur of accountant actief bij alle grote en middelgrote pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Daarbij werken ze nauw samen met de pensioenfiscalisten van KPMG Meijburg & Co en vinden ze hun sparringpartners in een internationaal netwerk van pensioen- en investment management professionals.

Levensverwachting vrouwen neemt verder toe

Op 13 september 2016 heeft het Actuarieel Genootschap de “Prognosetafel AG2016” gepubliceerd.

 
Lees meer

KPMG Pensions Accounting Survey in the Netherlands

Overzicht van de uitgangspunten eind 2014 en de ontwikkelingen in 2014/2015

 
Lees meer

Contact

Verslaggeving door pensioenfondsen: less is more

Het jaarverslag is bij veel pensioenfondsen inmiddels een omvangrijk boekwerk geworden.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig