Pensioenfondsen

Pensioenfondsen

Maatwerk bieden tegen lagere kosten, dat is de uitdaging waar de pensioensector voor staat.

Maatwerk bieden tegen lagere kosten.

KPMG Pensions Accounting Survey in the Netherlands

2016 Year-End preview and 2015 Year-End retrospective

 
Lees meer

Door de lage rentestand, de toenemende volatiliteit van de financiële markten, de hogere levensverwachting en de flexibilisering van de arbeidsmarkt staat het huidige pensioenstelsel onder druk. Daarnaast hebben verzekeraars de markt betreden. En wensen deelnemers steeds meer keuzevrijheid. Digitalisering zorgt voor nieuwe kansen om pensioenproducten en communicatie beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van deelnemers.

De ruim 75 Pensions professionals bij KPMG Nederland zijn als adviseur of accountant actief bij alle grote en middelgrote pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Daarbij werken ze nauw samen met de pensioenfiscalisten van KPMG Meijburg & Co en vinden ze hun sparringpartners in een internationaal netwerk van pensioen- en investment management professionals.

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

Contact

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig