Consumentenmarkt | KPMG | NL

Consumentenmarkt

Consumentenmarkt

De consumer markets blijft een sector in ontwikkeling dat grote impact zal hebben op het huidige speelveld.

De consumer markets blijft een sector in ontwikkeling dat grote impact zal hebben...

Thema’s als schaarste van grondstoffen, omnichannel retailing en demografische verschuivingen hebben grote invloed op retailers en producenten. Om te blijven voldoen aan de veranderende vraag wordt er veel gevraagd van het innovatievermogen van een organisatie.

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met onze klanten om strategische stappen te zetten voor het ontwikkelen van een succesvolle business transformatie.

We werken graag met u samen om u zo optimaal mogelijk aan te laten passen en in te laten spelen op de trends van de snel veranderende omgeving.

The Truth about online Consumers

De enorme groei van online shopping brengt traditionele bedrijfsmodellen aan het wankelen en creëert nieuwe.

 
Lees meer

Contact

Decision Management (ESKAPADE)

Big data analyse voor de meest relevante en urgente voorspellende inzichten

 
Lees meer

Cyber Security services

Cybersecurity is meer dan reactief technische problemen oplossen.

 
Lees meer

Audit

Onze beoordelings- en controlewerkzaamheden geven een onafhankelijk oordeel...

 
Lees meer

IFRS 9 ook voor corporates niet zonder gevolgen

Noodzakelijke en soms complexe veranderingen in verslaggeving vergen voorbereiding

 
Lees meer

Enterprise data management

Goed data management is een randvoorwaarde om ‘operational excellence’ te realiseren.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig