Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Centraal staat onze ambitie om het welzijn van burgers te verbeteren.

Centraal staat onze ambitie om het welzijn van burgers te verbeteren.

Ons zorgsysteem neemt een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Gezond oud worden is een belang dat voor een groeiende groep mensen centraal staat. We gunnen elkaar moderne en hoogwaardige zorg op de momenten dat we dit nodig hebben en willen tegelijk dat deze betaalbaar blijft.

KPMG begeleidt complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten in deze tijden van transitie. We helpen klanten in de zorg, farma & life sciences succesvol omgaan met multidisciplinaire vraagstukken. En zetten onze regionale, nationale en mondiale perspectieven in om echte samenwerking te creëren. 

Vervang extra accountantcontroles door zelfonderzoek

Vervang extra controles door zelfonderzoek en focus op de doelstelling van de zorg.

 
Lees meer

Industrie afrekenen op doeltreffendheid medicijn

Aantonen in studies dat geneesmiddelen doeltreffend zijn, volstaat niet meer.

 
Lees meer

Contact

Vat op

E-mailnieuwsbrief van KPMG voor professionals geinteresseerd in de zorg

 
Lees meer

Rapport huishoudelijke hulp Wmo

Vernieuwde invulling voor de hulp bij het huishouden in opdracht van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig