Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Centraal staat onze ambitie om het welzijn van burgers te verbeteren.

Centraal staat onze ambitie om het welzijn van burgers te verbeteren.

Vervang extra accountantcontroles door zelfonderzoek

Vervang extra controles door zelfonderzoek en focus op de doelstelling van de zorg.

 
Lees meer

Ons zorgsysteem neemt een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Gezond oud worden is een belang dat voor een groeiende groep mensen centraal staat. We gunnen elkaar moderne en hoogwaardige zorg op de momenten dat we dit nodig hebben en willen tegelijk dat deze betaalbaar blijft.

KPMG begeleidt complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten in deze tijden van transitie. We helpen klanten in de zorg, farma & life sciences succesvol omgaan met multidisciplinaire vraagstukken. En zetten onze regionale, nationale en mondiale perspectieven in om echte samenwerking te creëren. 

Vacatures

Voor starters en professionals

Contact

Data & Analytics Case 7: Vektis

Als goede informatie helpt om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, wat doe je dan?

 
Lees meer

Nieuwe controleverklaring

Welke extra informatie biedt de nieuwe verklaring?

 
Lees meer

KPMG ondersteunt krachtenbundeling

Wat is er nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig