Reactie KPMG op uitspraken CBb inzake Vestia | KPMG | NL

Reactie KPMG op uitspraken CBb inzake Vestia

Reactie KPMG op uitspraken CBb inzake Vestia

25 februari 2016

Op dit moment bestuderen we de motivering van het CBb in nader detail.

We hebben kennis genomen van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de tuchtprocedure tegen de accountant die de jaarrekening 2010 voor Vestia controleerde, een voormalig accountant van KPMG. Op dit moment bestuderen we de motivering van het CBb in nader detail.
 
Sinds 2010 hebben we vergaande en ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Onder andere in onze governance, het
beloningsbeleid en de samenstelling van de partnergroep die tot belangrijke wijzigingen in cultuur en gedrag hebben geleid. Dit wordt gedreven door de focus op kwaliteit in de controle- en advieswerkzaamheden.
 
Met deze veranderingen hebben we een belangrijke stap gezet die ons in staat moet stellen het vertrouwen van de samenleving te herstellen. We zijn er echter nog niet en blijven met prioriteit werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze werkzaamheden.