Reactie KPMG op uitspraak Accountantskamer inzake Weyl | KPMG | NL

Reactie KPMG op uitspraak Accountantskamer inzake Weyl

Reactie KPMG op uitspraak Accountantskamer inzake Weyl

29 januari 2016

KPMG betreurt de maatschappelijke onrust die is ontstaan door deze zaak uit het verleden.

KPMG betreurt de maatschappelijke onrust die is ontstaan door deze zaak uit het verleden en het feit dat daarmee het vertrouwen in de firma is geschaad.

We werken met prioriteit aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze werkzaamheden en doen er alles aan om deze zaak tot een goed einde te brengen. Wij willen het verleden op een verantwoorde wijze achter ons laten en het vertrouwen van de samenleving herstellen.

Na het bestuderen van de motivering van de uitspraken van de Accountantskamer heeft de voormalige accountant van KPMG besloten om in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het beroep van de accountant richt zich met name op een aantal elementen van procesrechtelijke aard, waaronder de ontvankelijkheid van de klachten en het inbrengen van een intern document.