Reactie KPMG inzake eerste rapport MCA. | KPMG | NL

Reactie KPMG inzake eerste rapport MCA: Veranderen In het Publiek Belang

Reactie KPMG inzake eerste rapport MCA.

1 november 2016

Dit rapport is onderdeel van het verbeterproces van de sector als geheel.

Deze ochtend om 11.00 uur heeft de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) haar eerste voortgangsrapport gepubliceerd. De MCA monitort en beoordeelt de invoering van de maatregelen uit het eerder gepresenteerde verbeterplan voor de accountantssector. 

In haar eerste rapport stelt de MCA vast dat door de sector “een stevige aanzet” is gemaakt met de werkzaamheden aan de 53 verbetermaatregelen van de NBA-werkgroep ‘Toekomst Accountantsberoep’. De MCA geeft aan dat met name bij de grote accountantsorganisaties vorderingen zijn gemaakt. 

Tegelijkertijd geeft zij aan dat er meer nodig is en dat de accountancysector, als geheel, nog “flinke stappen” moet zetten om tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering en cultuur- en gedragsverandering te komen. 

Egbert Eeftink, Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland:

"De verdere verbetering van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden is een continue proces en heeft onze absolute prioriteit. Dit rapport is onderdeel van het verbeterproces van de sector als geheel. We zullen de bevindingen, en aanbevelingen, van de Monitoring Commissie Accountancy zorgvuldig bestuderen en een actieve bijdrage leveren aan het formuleren van een vervolgaanpak in NBA-verband."

Monitoring Commissie Accountancy
De MCA is ingesteld voor een periode van vier jaar. Bij de uitvoering van haar taak opereert de commissie zelfstandig en onafhankelijk. De commissie publiceert minimaal eenmaal per jaar een openbaar rapport. Het instellen van de MCA is één van de maatregelen uit het Rapport ‘In het Publiek Belang’