Standpunten | KPMG | NL

Standpunten

Standpunten

Over KPMG wordt veel gezegd en geschreven. Via 'Standpunten' delen wij met u de feiten achter het nieuws.

Via 'Standpunten' delen wij met u de feiten achter het nieuws.

01-11-2016 Reactie KPMG inzake eerste rapport MCA: Veranderen In het Publiek Belang

"De verdere verbetering van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden is een continue proces en heeft onze absolute prioriteit. Dit rapport is onderdeel van het verbeterproces van de sector als geheel. 

Lees meer...

 

14-09-2016 Prettig gesprek IIA Nederland en KPMG

John Bendermacher, voorzitter IIA Nederland, en Jos Motzheim, voorzitter NBA Ledengroep Interne en Overheidsaccountants, hebben vrijdag 2 september jl. een prettig gesprek gehad met Albert Röell, bestuursvoorzitter van KPMG in Nederland. 

Lees meer...

 

25-02-2016 Reactie KPMG op uitspraken CBb inzake Vestia

We hebben kennis genomen van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de tuchtprocedure tegen de accountant die de jaarrekening 2010 voor Vestia controleerde, een voormalig accountant van KPMG. Op dit moment bestuderen we de motivering van het CBb in nader detail.  
 
Lees meer...
 
 
29-01-2016 Reactie KPMG op uitspraak Accountantskamer inzake Weyl
 
KPMG betreurt de maatschappelijke onrust die is ontstaan door deze zaak uit het verleden en het feit dat daarmee het vertrouwen in de firma is geschaad. 
 
Lees meer...

René Loman

René is woordvoerder van KPMG Nederland.

 
Lees meer

Persberichten

Overzicht van recente persberichten van KPMG Nederland.

 
Lees meer

Overview

KPMG is wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory.

 
Lees meer