Raad van bestuur en raad van commissarissen |

Bestuur

Bestuur

De raad van bestuur bepaalt de koers van KPMG. De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur.

Toezicht en bestuur van KPMG Nederland

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt de koers van KPMG. Van het formuleren en uitvoeren van de strategie tot de inrichting en aansturing van de organisatie. Van de infrastructuur tot de kwaliteitsbeheersing van KPMG Nederland.

De Chief Human Resources Officer is geen partner en van buiten afkomstig. Hij verricht geen werk voor klanten. De overige bestuursleden zijn voor een klein deel van hun tijd bezig met klantopdrachten.

 

Raad van commissarissen

De onafhankelijke raad van commissarissen van KPMG bestaat uit zes externe leden. Zij houden toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken bij KPMG. De raad van commissarissen geeft de raad van bestuur advies. Gevraagd en ongevraagd.

De raad van commissarissen bewaakt de belangen van KPMG en van de stakeholders. Ook houden de leden de verbinding met de maatschappij scherp in de gaten. Met name het waarborgen van het publieke belang van de accountantsverklaring.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig